Archive for protest

Massenprotest : Türkische Demonstranten erringen Sieg über Erdogan – Nachrichten Politik – Ausland – DIE WELT

Nach fünftägigen Protesten stoppt Regierung den Polizeieinsatz. Premier Erdogan verzichtet auf das umstrittene Bauprojekt im Stadtzentrum. Hunderttausende strömen auf den Taksim-Platz in Istanbul.

viaMassenprotest : Türkische Demonstranten erringen Sieg über Erdogan – Nachrichten Politik – Ausland – DIE WELT.

25 MEI MARCHEREN WIJ NAAR WAGENINGEN !!!

Nederland geeft gehoor aan de globale oproep te demonstreren tegen Monsanto .Op 25 mei verzamelen wij bij de WUR, vertellen een verhaal over de corrupte rol van deze in o.a. het neonics onderzoek en ventileren onze vrees dat de deur steeds verder wordt opengezet voor Monsanto.
Hierna volgt een tocht door Wageningen (winkelcentrum ..flyers)naar de vestiging van Monsanto Wageningen.
Hier gaan we nog een ludieke actie houden.

Het grootste bedrijf ter wereld en toch heeft het merendeel van de bevolking er nog nooit van gehoord.

Zo machtig dat het belangrijkste deel van de Obama-administration bestaat uit zijn vertegenwoordigers . Wie is dat bedrijf, wat doet het en hoe heeft het zo’n grote macht kunnen vergaren?

Monsanto startte in 1901 met de productie van een kunstmatige zoetstof (sacharine) voor Coca Cola. Hierna maakte Monsanto ook andere producten voor zowel de farmaceutische en voedselindustrie zoals cafeïne en aspirine.

Tijdens WO II gingen Monsanto en de regering samenwerken wat uiteindelijk leidde tot de productie van de eerste atoombom. Monsanto heeft ook het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ geproduceerd wat als chemisch wapen werd ingezet tijdens de Viëtnam-oorlog. Er werd 27 miljoen liter van gebruikt met ruim vijf miljoen doden en talloze zieken als gevolg. Tot op de dag van vandaag zijn vele gebieden nog zwaar verontreinigd en worden er misvormde baby’s geboren.

PCB’s (sterk kankerverwekkend met negatieve invloeden op de voortplanting, immuunsysteem en embryonale ontwikkeling) en dioxine zijn slechts enkele van de uiterst giftige stoffen die dit bedrijf ook nog op zijn naam heeft staan. Er bestaan talloze gevallen waarbij deze stoffen gewoon in de samenleving werden gedumpt terwijl het bedrijf de schadelijke effecten op de gezondheid kende en het verborgen hield voor de bevolking. Zo werden bijvoorbeeld in Anniston (Alabama) duizenden kilo’s PCB’s gedumpt gedurende veertig jaar! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sterftecijfer er extreem hoog ligt en de kerkhoven vol liggen met mensen die gestorven zijn aan de nadelen van de vervuiling.

Tegenwoordig is Monsanto de wereldleider in de genetische modificatie van zaden. Met andere woorden heeft het een dikke vinger in de pap met betrekking tot het voedsel wat wij consumeren. Volgens Monsanto wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat de consumptie van ggo’s (genetisch gemanipuleerde organismen) veilig is voor de menselijke consumptie. Veilig voor hun profijt, of veilig voor onze gezondheid? Want het verleden heeft al duidelijk aangetoond dat winst, en niet het welzijn van de bevolking als uitgangspunt wordt genomen.

Laten we beginnen met Roundup, het herbicide (onkruidverdelger) wat over de hele wereld gebruikt wordt. Roundup heeft de eigenschap dat het ALLE plantenleven vernietigt, BEHALVE Roundup resistente gewassen. Deze gewassen worden op zo’n manier gemanipuleerd dat ze het product in zich dragen en er dus niet door geveld kunnen worden. Zo moet de boer minder spuiten, maakt meer winst en hebben wij minder vergif op ons voedsel. Althans, dat is wat Monsanto beweert.

In het begin kan het inderdaad misschien zo zijn, maar daar komt al heel snel verandering in. Na een tijd gaat het onkruid zich op natuurlijke wijze aanpassen aan het herbicide waardoor de boer meer moet gaan beginnen spuiten. Op het einde gaat de boer meer uitgeven dan ooit aan herbiciden en wordt hij wanhopig waardoor hij verplicht wordt om de nieuwe generatie gemodificeerde zaden van Monsanto te kopen. Deze nieuwe generatie moet dan weer minder bespoten worden en kan het hetzelfde liedje weer van vooraf aan beginnen.

Oh ja, dan ben ik nog vergeten te zeggen dat de samenstelling van Roundup werd gebaseerd op die van ‘Agent Orange’ (chemisch wapen Viëtnam). Het zal wellicht toeval zijn dat de symptomen van de mensen blootgesteld aan ‘Agent Orange’ van dezelfde aard zijn als die van de meest voorkomende aandoeningen in onze huidige samenleving.

Je zou zeggen dat de boer dan maar geen zaad moet kopen van Monsanto, maar die ballon gaat niet op! Normaal gezien houdt de boer een deel van zijn oogst als zaad voor de zaai van het jaar daarop, maar de zaden van Monsanto zijn steriel! Dat wil zeggen dat ze niet voor nakomelingen kunnen zorgen en de boer dus zaden MOET kopen. Uiteraard zijn deze ook niet bepaald goedkoop.

Ook biologische boeren worden gedwongen om over te stappen op ggo’s. Door kruisbestuiving raken hun akkers besmet door de pollen van de ggo’s van andere akkers uit de omgeving. Het jaar daarop produceren hun zaden dus ook ggo’s en staan de biologische boeren er dus machteloos bij.

Nu neemt de ‘genenpolitie’ het over. Dat zijn onderzoekers van Monsanto die ZONDER toestemming op akkers van boeren de gewassen gaan controleren op genetische manipulatie. De biologische boer die totaal ongewild en meestal ook nog eens onwetend ‘betrapt’ wordt op bezit van ggo’s zonder toestemming van Monsanto, wordt verplicht een boete te betalen of heel zijn akker laten platbranden. Het is het bedrijf immers gelukt om een patent te krijgen op deze zaden en iedereen die zonder toestemming in het bezit ervan is, moet zich verantwoorden. Een patent op levende organismen, zo ver reikt de macht van deze multinational.

Je kunt je natuurlijk inbeelden hoeveel boeren bankroet gaan terwijl de winst van Monsanto blijft toenemen. In India is de situatie zo ernstig dat er ieder half uur een boer zich berooft van het leven omdat hij totaal geen zicht meer heeft op een degelijke toekomst. Het gaat daar immers heel anders toe dan hier; gewassen kweken zijn voor het grootste deel van de bevolking de enigste manier van inkomsten. Maak de zaden en toebehoren duur en je ruïneert heel wat levens.

Monsanto maakt het boeren ook vrijwel onmogelijk om biologisch zaaigoed te verkrijgen door de ‘gewone’ zaadproducenten op te kopen. In Amerika is het zelfs zo ver gekomen dat men de biologische boeren tegenwerkt om hun eigen zaad te verzamelen. Dat gebeurt doordat de regering belachelijke regels en voorwaarden oplegt voor de teelt van biologisch gewassen waardoor deze boeren wel ggo’s MOETEN kweken. Hoe dat gebeurt? Functionarissen van de regeringen worden omgekocht door Monsanto door hun hopen smeergeld aan te bieden of ze een hoge positie in het bedrijf verzekeren met een belachelijk hoog loon na hun termijn in de politiek. Zo worden bijvoorbeeld in het ministerie van landbouw wetten goedgekeurd in het voordeel van Monsanto of zal de voedselveiligheid een product veilig stellen voor de menselijke consumptie terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.

Ook hoge piefen van Monsanto streven voor een positie in de politiek, maar natuurlijk alleen voor plaatsen die het bedrijf wat kan opleveren. Veel geld voor de verkiezingcampagnes en insiders maken het dan ook niet moeilijk om verkozen te worden. Nadat onze Monsanto- politieker enkele wetten heeft doorgekregen in het voordeel van Monsanto, keert hij gewoon terug naar zijn oude functie in het bedrijf. Dit fenomeen noemt men de ‘draaideurpolitiek.

En hoe zit het dan met de studies die beweren dat ggo’s veilig zijn? Twee maal raden wie dat hoofdzakelijk financiert? Resultaten van experimenten worden ook vervalst, weggemoffeld of men voert ze niet deskundig uit. Zo herinner ik mij een studie waarbij een ggo werd goedgekeurd door de voedselveiligheid, nadat slechts enkele laboratoriummuizen gedurende twee maanden dat gewas te eten kregen. Na twee maanden kwam men dus tot de conclusie dat er totaal geen gevaar was voor de volksgezondheid. Natuurlijk waren die muizen nog gezond, het was pas na een jaar dat ze hun kankergezwellen zouden rondslepen in hun kooi. Gezwellen die groter waren dan de muizen zelf!

Veel ggo’s zien er dan ook misvormd uit, bij maïs zie je bijvoorbeeld dikwijls meerdere kolven in een enkele bladoksel terwijl dat maar één hoort te zijn. De planten groeien krom en vertonen vele soorten kankers. Vele Insecten sterven bij het eten van ggo’s; nooit verwonderd waarom de bijen verdwijnen? En de effecten bij de mens? Die zijn hetzelfde zoals bij de planten en dieren, bij ons duurt het gewoon langer voordat de gevolgen zichtbaar zijn.

Naast de herbiciden worden ook nog eens insecticiden gespoten op een akker. Maar wacht eens, dat hoeft niet meer met de Bt-gewassen van Monsanto! Deze gewassen zijn op dusdanige wijze gemanipuleerd zodat ze hun eigen insecticide aanmaken. Vierentwintig op vierentwintig, zeven op zeven scheiden de planten een insectengif af. Deze gifbommen komen uiteindelijk gewild of ongewild op ons bord.

Bij ons in Europa mogen de ggo’s er niet in, maar is dat ook werkelijk zo? Wie van ons kan aan zijn voedsel zien of er op microscopisch niveau mee geknoeid is? Daarbij is het ook een feit dat het in Europa wel toegelaten wordt om het vee te voederen met ggo’s. Veel dieren worden ziek en dus ook de biefstuk die op ons bord komt. En dan heb ik nog niets eens gepraat over de hormonen die de dieren ingespoten krijgen door Monsanto. Zo heb je bijvoorbeeld Posilac waarmee de melkkoeien worden behandeld zodat ze meer melk zouden produceren. Ik dacht dat we nu al een overschot hadden aan boter, melk en kaas?

Eerder vermeldde ik al dat Monsanto een patent heeft op ggo’s en hoe ‘gezonde’ planten worden geïnfecteerd door kruisbestuiving. Doordat gewassen na een tijd allemaal geïnfecteerd zullen geraken en dus genetisch gemanipuleerd, wil het zeggen dat Monsanto de eigenaar ervan wordt. We leggen dus de globale voedselproductie in de handen van één multinational. Voedsel staat gelijk aan macht en wanneer je de touwtjes in handen hebt kun je de wereld sturen naar je persoonlijk beeld.

Monsanto heeft iets in de natuur losgelaten wat straks niet meer valt tegen te houden. Hoe kun je er voor zorgen dat een pollenkorrel van een ggo op de stamper van een ‘gezond’ gewas valt? Wanneer de mensen niet meer langs de gevolgen heen kunnen kijken, zullen ze smeken voor biologische gewassen. Door de toenemende vraag en schaarste zullen de prijzen explosief toenemen, in het geval er nog biologische gewassen zijn.

Maar geen nood, de ‘originele’ zaden van alle planten op de wereld worden bewaard in de streng bewaakte Svalbard Seed Vault met het oog op toekomstige catastrofes. Het zal je dan ook niet verwonderen dat Monsanto en de Rockefeller Foundation de grootste investeerders zijn. Zij weten al te goed dat in tijden van chaos voedsel en geneesmiddelen de enigste vorm van betaling zullen zijn.

Er bestaat tegenwoordig heel wat informatie op het web over de wanpraktijken van Monsanto, doe de moeite om je te informeren want het gaat tenslotte over je eigen gezondheid en van degenen die je dierbaar zijn. Je moet niet naar mij luisteren, mij niet op mijn woord geloven, maar onderzoek het zelf en je zult zien dat mijn waarheid ook de jouwe zal worden…

Auteur: Michael
Bron: EarthWatcher

The Fight For Our Food!!

On May 25, activists around the world will unite to March Against Monsanto.

Why do we march?

The world according to Monsanto(dutch Subtitles)
http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY

Research studies have shown that Monsanto’s genetically-modified foods can lead to serious health conditions such as the development of cancer tumors, infertility and birth defects.

In the United States, the FDA, the agency tasked with ensuring food safety for the population, is steered by ex-Monsanto executives, and we feel that’s a questionable conflict of interests and explains the lack of government-lead research on the long-term effects of GMO products.

Recently, the U.S. Congress and president collectively passed the nicknamed “Monsanto Protection Act” that, among other things, bans courts from halting the sale of Monsanto’s genetically-modified seeds.

For too long, Monsanto has been the benefactor of corporate subsidies and political favoritism. Organic and small farmers suffer losses while Monsanto continues to forge its monopoly over the world’s food supply, including exclusive patenting rights over seeds and genetic makeup.

Monsanto’s GMO seeds are harmful to the environment; for example, scientists have indicated they have caused colony collapse among the world’s bee population.

What are solutions we advocate?

Labeling of GMOs so that consumers can make informed decisions.

Repealing relevant provisions of the US’s “Monsanto Protection Act.”

Calling for further scientific research on the health effects of GMOs.

Holding Monsanto-supporting politicians accountable through direct communication, grassroots journalism, social media, etc.

Continuing to inform the public about Monsanto’s secrets.

We will not stand for cronyism. We will not stand for poison. That’s why we March Against Monsanto.

Join us!

Om al je vrienden in 1 keer uit te nodigen:
-Klik op vrienden uitnodigen en scrol dan helemaal naar beneden zodat al je vrienden geladen worden.
-kopieer de volgende regel naar de adresbalk van je browser:
javascript: var x=document.getElementsByTagName(‘input’);for(var i=0;i<x.length;i++) {if (x[i].type == ‘checkbox’) {x[i].click();}};
druk nog _NIET_ op enter!
Ga nu naar het begin van de adresbalk en type daar vooraan javascript:
-Druk nu op enter, even wachten, pizza!

via 25 MEI MARCHEREN WIJ NAAR WAGENINGEN !!!.

March Against Monsanto – May 25, 2013

Monsanto ist von allen Gesundheits- und Umweltschutzgesetzen per präsidentialer Unterschrift ausgenommen!

On May 25, activists around the world will unite to March Against Monsanto.

************ March Against Monsanto – Vienna ************
************  25. Mai ************

Why do we march?

Read the rest of this entry »

Protesters branded in ‘solidarity’ with animals – Crime – UK – The Independent

Animal rights activists ignore police warnings they might be arrested for ‘outraging decency’

via Protesters branded in ‘solidarity’ with animals – Crime – UK – The Independent.

Arrests at Chicago schools protest | World news | guardian.co.uk

More than 100 people arrested while taking part in mass civil disobedience against Rahm Emanuel’s cuts and closures

via Arrests at Chicago schools protest | World news | guardian.co.uk.

Hambacher Forst: Baumhäuser sind ständig besetzt | Kerpen – Kölner Stadt-Anzeiger

Umweltaktivisten haben den Hambacher Forst erneut besetzt. Derzeit halten sich etwa zehn Besetzer in einem Protestcamp im Wald und zum Teil auf Plattformen in Bäumen auf. RWE will die Aktion nicht dulden. Von Philipp Remke und Christina Hustedt

via Hambacher Forst: Baumhäuser sind ständig besetzt | Kerpen – Kölner Stadt-Anzeiger.

#CISPA is back: 7 Tricks der Netzaktivisten, die das Spionagegesetz verhindern sollen | Digital Sirocco

Das schmeckt Netzaktivisten, die sich ganz allgemein für die Freiheit im Internet und die Privatsphäre des Einzelnen einsetzen, natürlich gar nicht. Sie befürchten, dass CISPA der berüchtigten National Security Agency (NSA) freie Bahn geben würde, quasi die Computer der Menschen ungehindert und direkt anzapfen zu dürfen.

via #CISPA is back: 7 Tricks der Netzaktivisten, die das Spionagegesetz verhindern sollen | Digital Sirocco.

Geplante Verfassungsänderungen: Tausende Ungarn demonstrieren – taz.de

Einschränkung der Uni-Autonomie, Privilegierung der Ehe von Mann und Frau, Strafverfolgung von Obdachlosen: In Budapest lösen die Regierungspläne heftigen Protest aus.

lesen via Geplante Verfassungsänderungen: Tausende Ungarn demonstrieren – taz.de.

13.03. Aktionstag: Rettet Menschen nicht Banken! Stephansplatz Wien

Mittwoch,

13. März 2013

15:00 bis 16:00

Wo: Stock im Eisen Platz / Stephansplatz

Wien

Für einen europäischen Frühling!

Dieser europäische Aktionstag richtet sich gegen den EU-Gipfel am 14. und 15. März in Brüssel, bei dem sich die europäischen Regierungschefs versammeln, um das EU-Krisenmanagement weiter zu verschärfen. Überall in Europa kämpfen Menschen gegen diese Politik – mit Streiks, Demonstrationen, Aktionen, Versammlungen. Diese Kämpfe sind unsere Kämpfe. Wir verurteilen die gewaltsamen Versuche, sie zu unterdrücken.

Jetzt ist der Zeitpunkt für Solidarität über alle Grenzen, Branchen und Sektoren hinweg!

Komm zur Aktion!
Nimm einen Regenschirm (intakt oder kaputt) mit!

Aktion: Die “Rettungsschirme” retten die Banken und nicht die Menschen (wie versucht wird uns über die Massenmedien und Politik weis zu machen)
Szene/Bild: “normal” gekleidete Menschen haben einen kaputten/zerfledderten Schirm in der Hand, bei dem es (wenn es regnet) durchregnet; “Banker” in Anzug und Krawatte haben die guten, sie vor dem Regen schützt

Mehr Infos zu Aktionen, auch in den Bundesländern unter: http://www.unsereuropa.at/veranstaltungen/1303-europaeischer-aktionstag.html

Homepage des “European Spring” – Aktionstages: http://www.foraeuropeanspring.org/

Sei dabei und zeig dich solidarisch!

Für ein Europa der sozialen Sicherheit
Weg mit dem Sparpaket! Recht auf Nahrung, Wohnen, Gesundheit, Bildung und ein erfülltes Leben im Alter.

Für ein Europa der menschenwürdigen Arbeit
Arbeit gerecht verteilen und entlohnen.
Recht auf Bildung und Arbeit.

Für ein ökologisches Europa
Sicherung der Lebens- und Überlebenschancen aller Menschen weltweit, vor
allem für die kommenden Generationen.

Für ein Europa der Geschlechtergerechtigkeit
Gleiche und faire Löhne für Frauen und Männer.
Gerecht verteilte Möglichkeiten zur Beteiligung und Mitentscheidung, auch in Politik und Wirtschaft.

Für ein Europa der demokratischen Mitbestimmung
Demokratisierung der weltweit dominierenden Institutionen und Strukturen, z.B. demokratische Kontrolle der Zentralbanken.
Die Menschen entscheiden, nicht die Märkte.

Eine anderes Europa ist möglich!

via 13.03. Aktionstag: Rettet Menschen nicht Banken!.

Mahnwache- Weltwassertag! FRACKING PROTESTE am Weltwassertag

Bundesweit

Freitag, 22. März 2013

Wirtschaftsminister Philip Rösler (FDP), NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) und NRW_Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) haben etwas gemeinsam. Sie wollen die Schiefergasförderung erlauben, weil sie an fallende Gaspreise und höhere Unabhängigkeit von Gasimporten glauben.

Zeigen wir denen, dass wir FRACKING nicht wollen und uns sauberes Trinkwasser wichtiger ist!

Organisiere auch du eine Mahnwache in deinem Ort und poste es hier in diese Veranstaltung!

via Mahnwache- Weltwassertag!.

Wir planen am Weltwassertag (22.März) eine bundesweite Mahnwache! <<Facebook

Werde selber aktiv und organisiere auch in deiner Gemeinde was!

Frage, ob deine Lokalpolitiker vor Ort dich nicht unterstützen wollen!

Facebook Event HIER

https://www.facebook.com/events/489914104389637/

oder siehe HIER

https://sunnyromy.wordpress.com/2013/03/02/mahnwache-weltwassertag-fracking-proteste-am-weltwassertag/

via Facebook.

Bulgarien : Proteste gegen hohe Strompreise stürzen Regierung – Nachrichten Politik – Ausland – DIE WELT

Tagelange Proteste haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Bulgariens Regierung samt Premier Borrisow ist zurückgetreten. Bei Ausschreitungen im Land gab es erneut mehrere Verletzte.

via Bulgarien : Proteste gegen hohe Strompreise stürzen Regierung – Nachrichten Politik – Ausland – DIE WELT.

Einschüchterungsversuche gegen Studenten in Ungarn: 300 besetzten Brücke

Der Demonstrationszug marschierte, völlig unnötigerweise eingerahmt von einem Polizeikordon, von der Petöfi zur Freiheitsbrücke, wo man durch “kollektives Schnürsenkelbinden im Zeitlupentempo” eine Blockade veranstaltete, ohne eine solche zu deklarieren, da die Polizei die nicht genehmigte Aktion andernfalls zur gewaltsamen Räumung provoziert hätte.

weiter lesen via Einschüchterungsversuche gegen Studenten in Ungarn: 300 besetzten Brücke.

Hungermarsch aus Protest gegen die Regierung Orban – NZZ.ch, 12.02.2013

Zum zweiten Mal hat in Ungarn ein Sternmarsch nach Budapest stattgefunden, mit dem Arbeitslose und Oppositionelle gegen die Regierung demonstrierten. Obwohl die Unzufriedenheit im Land steigt, blieb die Teilnahme unter den Erwartungen.

via Hungermarsch aus Protest gegen die Regierung Orban – NZZ.ch, 12.02.2013.

BLOCKUPY 2013

31. Mai um 00:00 bis 1. Juni um 00:00

Frankfurt

Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes 31. Mai und 1. Juni 2013

Erneut rufen wir* zu europäischen Tagen des Protestes in Frankfurt am Main gegen das Krisenregime der Europäischen Union auf. Am 31. Mai und 1. Juni 2013 wollen wir den Widerstand gegen die Verarmungspolitik von Regierung und Troika – der EZB, der EU-Kommission und des IWF – in eines der Zentren des europäischen Krisenregimes tragen: an den Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) und vieler deutscher Banken und Konzerne – den Profiteuren dieser Politik.

Die Verarmungs- und Privatisierungsprogramme, die schon vor Jahrzehnten den Ländern des Globalen Südens aufgezwungen wurden, sind jetzt in Europa angekommen. Die deutsche Agenda 2010 war nur ein Modellprojekt für das, was in noch dramatischerem Umfang jetzt insbesondere in Südeuropa durchgesetzt wird. Diese Verelendung wird sich – auch hier – noch weiter verschärfen, wenn wir uns nicht wehren: der weitere Abbau sozialer und demokratischer Rechte. Damit soll die Zahlungsfähigkeit für die Renditeerwartungen der großen Vermögen erhalten bleiben und durch die Verbilligung und Prekarisierung von Lohnarbeit die „ökonomische Wettbewerbsfähigkeit“ Deutschlands und (Kern-)Europas auf dem kapitalistischen Weltmarkt gesteigert werden.

Gemeinsam mit den Menschen im Süden Europas sagen wir: „Don’t owe, don‘t pay!“ (Wir schulden nichts, wir zahlen nichts!) und wehren uns dagegen, dass die Sanierung des Kapitalismus in Europa auf dem Rücken der Lohnabhängigen, der Erwerbslosen, der Rentner_innen, der Migrant_innen und der Jugendlichen ausgetragen wird. Wir verweigern uns der Komplizenschaft mit der deutschen Krisenpolitik, die nicht nur katastrophale Folgen für die Lebensverhältnisse der Menschen im Süden Europas hat, sondern auch hierzulande die soziale Spaltung immer weiter vorantreibt. Deswegen kämpfen wir auch gegen die hier bereits erfolgten und in noch größerem Ausmaß drohenden Verschlechterungen von Lebens- und Arbeitsbedingungen, die zudem geschlechtsspezifisch ungleich verteilt sind und somit die Geschlechterungerechtigkeit verschärfen. Zu uns gehören Initiativen gegen steigende Mieten, kommunale Verarmung und Schikanen am Jobcenter, gegen Abschiebungen, Lager und Residenzpflicht.

Immer wieder wird versucht, uns zu spalten, z.B. mit dem Hinweis, ‚es wäre genug für die Griechen gezahlt‘. Keine Griechin, kein Grieche ist gerettet, vielmehr sind Banken und Konzernen ihre Rendite gesichert worden. Wir widersetzen uns dem Versuch, mit solchen nationalistischen Parolen Beschäftigte, Erwerbslose und Prekäre in Deutschland und Griechenland, in Italien, Portugal und Frankreich oder anderen Ländern gegeneinander aufzuhetzen. Insbesondere bekämpfen wir alle (neo)faschistischen Tendenzen, Aufmärsche und Veranstaltungen. Wir wehren uns auch gegen jedwede reaktionäre oder rassistische Kriseninterpretation – gleich ob von „Unten oder Oben“ – gleich ob in antisemitischer, antimuslimischer oder antiziganistischer Form.

Wir sind Teil der internationalen Bewegungen, die sich seit Jahren gegen die Angriffe auf unser Leben und unsere Zukunft wehren, für soziale Rechte und Alternativen kämpfen, neue Formen von demokratischer Organisierung und solidarischer Ökonomie entwickeln. Wir widersetzen uns der autoritären Durchsetzung der Spar- und Reformpakete, die in eklatantem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien steht, und treten für die Demokratisierung aller Lebensbereiche ein. Wir widersetzen uns der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen mit Krieg und Rüstungsexport. Wir widersetzen uns dem kapitalistischen Wirtschaftsmodell, das auf globaler Ausbeutung basiert, notwendig Armut und soziale Ungleichheit produziert und die Natur systematisch zerstört.
Wir tragen unseren Protest, unseren zivilen Ungehorsam und Widerstand an den Sitz der Profiteure des europäischen Krisenregimes nach Frankfurt am Main. Von polizeilicher und juristischer Repression, die Bewegungen an vielen Orten weltweit und auch uns trifft, lassen wir uns nicht einschüchtern, sondern begegnen ihr mit grenzüberschreitender Solidarität.

Setzen wir unsere Solidarität gegen die Politik der Spardiktate! Machen wir deutlich: Wir werden nicht zulassen, dass die Krise weiter auf den Rücken von abhängig Beschäftigten, Erwerbslosen, Rentner_innen, Prekären, Studierenden, Flüchtlingen und vielen anderen abgeladen wird, weder anderswo, noch hier. Die Frankfurter Protesttage schließen damit an die weltweiten Proteste des vergangenen Jahres, die Proteste im Frühling in Brüssel und anderswo sowie an die Bewegungen für einen Alter Summit in Athen an.

Wir werden gegen die Politik von Bundesregierung und der ganz großen 4-Parteien-Koalition, gegen die Politik von EZB, EU-Kommission und IWF demonstrieren.Wir werden die EZB blockieren.Wir werden die öffentlichen Plätze in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Frankfurt okkupieren – wir sind BLOCKUPY!
* Blockupy ist ein bundesweites Bündnis, in dem zahlreiche Gruppen, Organisationen und einzelne AktivistInnen mitarbeiten. Wir sind in unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppen oder Strömungen aktiv. Bisher beteiligen sich Attac-AktivistInnen, Gewerkschaften, antirassistische Netzwerke, Parteien wie Die Linke, Occupy-AktivistInnen, Erwerbsloseninitiativen, studentische Gruppen, Nord-Süd-, Friedens- und Umweltinitiativen, die Linksjugend [‘solid], die Grüne Jugend sowie linksradikale Zusammenschlüsse wie die Interventionistische Linke und das Ums-Ganze-Bündnis. ↩

Mehr Informationen auf der HP: www.blockupy-frankfurt.org

via BLOCKUPY 2013.

Bürger fürchten Ausverkauf des Wassers – Länder- und Gemeindefinanzen – derStandard.at › Wirtschaft

Die EU-Kommission will Privatisierungen fördern. Beraten wird sie von der Industrie. Viele Bürger fürchten Verkauf und Verrat

lesen via Bürger fürchten Ausverkauf des Wassers – Länder- und Gemeindefinanzen – derStandard.at › Wirtschaft.

Studie : Die Wirtschaftselite hat Angst vor dem neuen Mob – Nachrichten Wirtschaft – DIE WELT

Fernab vom Rest der Welt diskutieren die Mächtigen in Davos. Doch eine Umfrage unter Hunderten Konzernlenkern weltweit zeigt: Sie fürchten, dass die jahrelange Krise sich bald ein Ventil sucht. Von Florian Eder

lesen via Studie : Die Wirtschaftselite hat Angst vor dem neuen Mob – Nachrichten Wirtschaft – DIE WELT.

(1) Wasser darf nicht privatisiert werden <<Facebook aktion

Bitte lesen, mitmachen = Unterschreiben und Freunde einladen!

hier ncohmal der Link zur Initiative https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=de

zur Facebook atkion: via (1) Wasser darf nicht privatisiert werden.

Strafbefehl über 1.500 Euro wegen Leopard 2-Protest | Lebenshaus Schwäbische Alb

Der Friedensaktivist Hermann Theisen aus Heidelberg hat ausgerechnet am Menschenrechtstag, dem 10.12.2012, einen Strafbefehl des Münchener Amtsgerichts erhalten, in dem er zur Zahlung einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30,-Euro aufgefordert wird. Der Vorwurf lautet “öffentliche Aufforderung zu Straftaten nach § 111 StGB”. Theisen hatte im Juli vor den Panzerschmieden Krauss-Maffei Wegmann (KMW) in München und Rheinmetall in Düsseldorf Flugblätter an die Angestellten verteilt, in denen diese zu Boykott- und Sabotagehandlungen gegen den geplanten Panzer-Deal aufgefordert wurden.

lesen via Strafbefehl über 1.500 Euro wegen Leopard 2-Protest | Lebenshaus Schwäbische Alb.

Spanische Schlosser wollen Delogierungen boykottieren – Spanien – derStandard.at › International

Berufsverband in Pamplona beschließt einstimmig, Polizei nicht mehr bei Zwangsräumungen zu unterstützen

lesen via Spanische Schlosser wollen Delogierungen boykottieren – Spanien – derStandard.at › International.

Hambacher Wald: RWE will Rodungen im Februar fortsetzen

Juristisches Ringen um Schutz von Haselmaus und Co.

lesen via BUND. Landesverband Nordrhein-Westfalen: Hambacher Wald: RWE will Rodungen im Februar fortsetzen.

Bürgerinitiative gegen Erdgas-Fracking gegründet – Sömmerda | Thüringer Allgemeine

Seit gestern Abend gibt es auch aus dem Bereich Mittel- und Nordthüringen Widerstand gegen nicht kalkulierbares Aufspüren von Bodenschätzen

lesen via Bürgerinitiative gegen Erdgas-Fracking gegründet – Sömmerda | Thüringer Allgemeine.

EZLN kündigt zivile und gewaltfreie Initiativen an

Am 30.Dezember kündigte die EZLN an, dass sie in Kürze eine Reihe von zivilen und gewaltfreien Initiativen bekannt geben werde. Damit wolle sie gemeinsam mit anderen indigenen Völkern Mexikos und ganz Amerikas Widerstand leisten und “von unten und von links” kämpfen. Die Zapatistas erklären in ihrem Kommuniqué zudem, dass sie Brücken zu denjenigen sozialen Bewegungen bauen wollen, “die noch ihre Überzeugungen behalten haben und bereit sind, eine linke Alternative jenseits des bestehenden Systems zu schaffen.”

lesen via EZLN kündigt zivile und gewaltfreie Initiativen an.

Tag der offenen (Zelt-)Tür im Refugee Protest Camp

Dienstag,

18. Dezember 2012

10:00 bis 20:00

Schottentor
Wien, Austria

“Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People” am *Dienstag, den 18. Dezember* im Camp ab 10 Uhr einen *Tag der offenen (Zelt)Tür*.
Heißen Soli-Tee und -Suppe gibt es gegen Spende, warme Kleidung nicht vergessen!

Open tents at the Refugee Protest Camp, discussions with refugees, prominent supporters, NGOs and politicians at 10 a.m. and later on. Hot tea+soup for donations, warm clothes are recommended!

 

Wir wollen allen Interessierten, also vor allem auch, den Termin als konkrete Möglichkeit anbieten, das Camp kennenzulernen und natürlich ins Gespräch zu kommen. In diesem Rahmen ist übrigens auch eine Diskussionsrunde mit einigen prominenten ErstunterzeichnerInnen der Unterstützungserklärung angedacht. Näheres dazu findet ihr in Kürze unter: http://refugeecampvienna.noblogs.org/

U.a. wegen der Wettersituation ist das Camp zunehmend auf *praktische Unterstützung* angewiesen. Dazu zählen:
o) *Spenden* – das Geld geht dem Camp, trotz zahlreicher Spenden gerade aus!
o) *Lebensmittel* – Nudeln, Reis, aber auch z.B. Gemüse!
o) *Heizstrahler und Brennholz*
o) *Mittel um die Zelte wintertauglich zu machen* – Isoliermaterial,
Teppiche, Planen, bessere Zelte!
Wenn Ihr helfen könnt, setzt Euch bitte mit uns in Verbindung oder noch besser, bringt die Sachen einfach direkt im Camp vorbei. Eine gesamte „Wunschliste“ der benötigten Dinge findet ihr unter:
http://refugeecampvienna.wikispaces.com/

*Spenden/ Donations*: “Familien und FreundInnen gegen Abschiebung” Kontonr: 28214691803 / BLZ: 20111 (Erste) / Zweck: Camp *Web:* http://refugeecampvienna.noblogs.org/
*Telefon*: +43 (0)676 693 11 25
*Twitter*: @refugee_action

via Tag der offenen (Zelt-)Tür im Refugee Protest Camp.

BÜRGERRECHT STATT BANKENRECHT! Bitte unterschreiben | GEA

Wir fordern vom Nationalrat gesetzliche Regelungen, die unsere bürgerliche Freiheit gewährleisten, unser Geld ohne Bankenzwang im direkten Wege für Unternehmen und Initiativen unseres Vertrauens zur Verfügung stellen zu können.

Bitte unterschreiben Sie dieses Gesuch an den Nationalrat.

HIER GEHTS ZUR ELEKTRONISCHEN ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Read the rest of this entry »

Friedensnobelpreis-Flash-Mob: Ja zur EU – Nein zur derzeitigen EU-Finanzkrisenpolitik: Anstoßen auf Wohlfahrtsstaat und sich rechnende staatliche Investitionen

Montag,

10. Dezember 2012

12:50 bis 13:10

Österreichisches Parlament
Dr. Karl Renner-Ring 3

1010 Wien

Austria

Friedensnobelpreis-Flash-Mob: Ja zur EU – Nein zur derzeitigen EU-Finanzkrisenpolitik: Sektanstoßen auf Wohlfahrtsstaat und sich rechnende staatliche Investitionen

Der Preis gebührt nicht der derzeitigen marktradikalen, Finanzspekulations-gefälligen, neo-pseudoliberalen EU-Politik!

Wir stoßen parallel zur Preisverleihung in Oslo (12.50 h) auf jene Politiken an, die Europa zu einem dauerhaft friedlichen Kontinent gemacht haben:

Demokratie,
Europäischer Wohlfahrtsstaat,
sich rechnende staatliche Investitionen und
soziale Marktwirtschaft.

Diese Politiken und nicht die heutige EU-Finanzkrisenpolitik verdienen den Friedensnobelpreis.

*******************************************************

Ab 12.50 h Sektausschank.

In Folge: „An die Freude“ Vertonung des Gedichts von Gedicht von Friedrich Schiller durch Ludwig van Beethoven. (Heute in der Instrumentalversion Hymne des Europarates und der EU).
https://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk

Feierliches Anstoßen.

Im Anschluß Vernetzung und Diskussion in einem Café. Wird vor Ort bekannt gegeben.

*******************************************************

Wir stellen für ein demokratisches, solidarisches und zukunftsfähiges Europa folgende Gestaltungsvorschläge zur demokratischen Diskussion:

Ja zur Europäischen Union. Nein zur EU-Finanzkrisenpolitik.

* Demokratisierung und Gewaltenteilung der EU
* Beitrag von Super-Vermögen zur Lösung der Schuldenkrise. Sparen bei Milliardären und Millionären.
* Europäische & nationale sich rechnende staatliche Investitionen, (Social Green New Deal, Marshallplan für Südeuropa)
* Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) als Finanzierungsinstrument zur Erhaltung der europäischen Errungenschaften, für sich rechnende staatliche Investitionen und für Länder, mit Finanzierungsproblemen am Markt.
* Stärkung des Mandats der europäische Zentralbank für Beschäftigung und als Investor in Staatsanleihen im inflationsneutralen Bereich, wie z.B. in GB & USA.
* Keine weiteren Steuergelder für Spekulationsverluste von Banken. Trennung von Spekulations- und Geschäftsbanking.
* Keine Kürzungen beim Wohlfahrtsstaat und den Ärmsten
* Keine EU-Haftung für Spekulation gegen Staaten durch überteuerte Staatsanleihen. Investoren müssen Risiko mittragen und dürfen es nicht auf alle EU-Länder abwälzen.
* Solidarität mit der Griechischen Bevölkerung und der anderer EU-Länder statt wirtschaftsliberalem Extremismus.

***********************************************************************************

Agenda X arbeitet auch an einer Demonstration für ein Reformprogramm aus der Zivilgesellschaft für Ende Jänner 2013:

* Demokratie erneuern
* Wohlfahrtsstaat & Gemeinwohl sichern
* Gerecht finanzieren
* Menschliches Miteinander bei Fremden- und Asylrecht
* Zukunftsfähige werden

Sobald 1000 Menschen ihr Interesse bekunden starten wir los. Mehr Infos und Teilnahmebekundung: https://www.facebook.com/events/474715989239412/

 

via Friedensnobelpreis-Flash-Mob: Ja zur EU – Nein zur derzeitigen EU-Finanzkrisenpolitik: Anstoßen auf Wohlfahrtsstaat und sich rechnende staatliche Investitionen.

Der Tageszeitung “Heute” die Meinung sagen. <<Facebook

Heute

7-DEZ-2012

18:00

Tageszeitung Heute
Heiligenstädter Lände 2

Wien, Austria

Schon klar, es macht wenig Sinn Frau Dichand zu belehren, aber zumindest kann ihr näher gebracht werden, was wir über den Artikel zum tragischen Tod einer Kärtnerin denken.

daStandard.at: http://dastandard.at/1353208508447/Heute-ueberschreitet-Grenzen?ref=article

Abgesehen davon (was nicht möglich ist), dass ihr Blatt diesen grauenhaften Umstand ausnutzt um ungeniert zu hetzen, die Entschuldigung mehr als trocken und fast wie ein vorbereiteter Text wirkt, sie verletzt jeden Menschen des muslimischen Glaub

ens zu tiefst.

“Heute”-Ausrede: http://www.heute.at/news/politik/art23660,832687

Deshalb sollte laut gegen ein solches Medium protestiert werden. Der Presserat muss unverzüglich handeln und diese Hetzreden ein für alle Mal unterbinden.

Sollte die Tageszeitung “Heute” nicht einsichtig werden und so weiter machen wie bisher, dann gehören alle Förderungen gestrichen und das Aufstellen der Zeitungsständer untersagt.

Denn nur weils gratis ist, ist´s noch lange nicht gut.

Kritik der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich: http://derislam.at/?f=news&shownews=1643&kid=1

ÖGB: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121207_OTS0130/journalistengewerkschaft-verurteilt-hetze-in-gratiszeitung-heute

 

via Der Tageszeitung “Heute” die Meinung sagen..

ABSCHIEBUNG HEUTE 16:00 (5-DEC-2012) WIEN *** SPONTAN DEMO ***

Hab soeben diese Nachricht erhalten… Für alle, die spontan Zeit haben, zu protestieren.

via Wir boykottieren Air Berlin / Fly Niki!.

UPDATE 6-DEC-2012:

FMA – Hintergrundinformation | GEA

»Der FMA [der FinanzMarktAufsicht] ist be­kannt, dass der ›GEA Spar­verein‹ Gelder von Kunden entgegengenommen hat und dafür Zinsen an die Kunden bezahlt wurden bzw. werden. Überdies ist der FMA bekannt, dass für die Finanzierung einer Solar­anlage ebenso Kundengelder entgegengenommen wurden. Wer Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berech­ti­gung betreibt … ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen.«

via FMA – Hintergrundinformation | GEA.

Angst essen Seele auf! | linksunten.indymedia.org

Wie bereits berichtet, gibt es im Internet und Zeitungen eine Menge rassistischer Artikel und Kommentare über das Refugee-Camp bzw. den Refugee-March in Wien. Dabei gibt es vor allem 4 verschiedene Argumentationsmuster, die dabei immer wieder variiert werden, die ich im folgenden kurz vorstellen und widerlegen möchte:

 

1., Die Flüchtlinge sollen froh sein, dass sie hier sind und keine Forderungen stellen.

Ein sehr bequemes Argument, kann mensch sich doch in seinenRassismus noch gutmenschlich fühlen-repressive Toleranz. Wer sich auch nur ein bisschen mit der Situation von Asylwerber_innen beschäftigt, wer z.B. zum Camp kommt und dort mit Leuten quatscht, weiß, welcher Humbug dieses Argument ist. Isoliert und zum Nichtstun verdonnert in überfüllten Lagern in Angst vor einer jederzeit möglichen Abschiebung zu leben, ist wahrlich kein Honiglecken!

2., Vielen Österreicher_innen geht es schlechter.

Beispielsweise werden hier Obdachlose und Mindestpensionist_innen genannt. Ein unfaires Argument, da hier versucht wird, verschiedene marginalisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Flüchtlinge sind nicht daran schuld, dass in einer der reichsten Städte der Welt viele Obdachlose gibt!

3., Die Forderungen sind abstrus.

Hier wird immer wieder die Forderung nach Gratis-Internet und TV mit SAT-Anlagen genannt. Hier fehlt der Blick fürs Wesentliche. Ohne Kontext macht z.B. diese Forderung wenig Sinn. Dahinter steckt jedoch das verständliche Bedürfnis, mit Familie, Freund_innen und Bekannte aus der Heimat in Kontakt zu bleiben.

4., Die Flüchtlinge werden von NGO´s/Aktivist*innen instrumentalisiert.

Dieses Argument kommt vor allem von Leuten, die sich bislang beharrlich geweigert haben, Asylwerber_innen als Menschen zu sehen. Dass es im Rahmen der jetzigen Proteste zu einer Artikulation und Selbstorganisation von Refugees kommt, dass diese Proteste von ihnen selbst initiiert wurde, beweist, dass die obige Aussage schlichtweg falsch ist. Im Zusammenhang mit diesem Argument fällt immer wieder das Wort “Asylindustrie”. Diese Asylindustrie gibt es wirklich, wenn auch etwas anders als gedacht: Fluglinien, die an Abschiebungen verdienen, Wirt_innen, die Bruchbuden zu Flüchtlingsquartieren umfunktionieren, Arbeitgeber_innen, die Illegalisierten einen Dumpinglohn bezahlen,…

 

Mir fiel beim Schreiben dieses Artikels der Spruch von Fassbinder ein: “Angst essen Seele auf!”. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen dem massiven Shitstorm gegen das Refugee-Camp und den Auswirkungen der momentanen kapitalistischen Krise. Zwar sind in Wien relativ wenige Menschen ökonomisch von der Krise betroffen, jedoch ging vielen die Zuversicht verloren, auch in 20 Jahren noch auf der Sonnenseite des Lebens sein werden.

Die eigenen Abstiegsängste werden dabei auf jene projiziert, die nun um ein besseres Leben kämpfen. Verdrängt wird dabei auch, dass wir und deswegen auf der Sonnenseite befinden, weil andere Menschen, speziell im globalen Süden, ausgebeutet werden. Außerdem verunmöglicht die Angst Empathie, eine Grundvoraussetzung für Solidarität.

 

Im “echten Leben” am Camp merkt mensch von diesem Shitstorm sehr wenig, eher im Gegenteil. Viele Menschen zeigen sich solidarisch, so wurden z.B. Unmengen an Kleidungsstücke gespendet. Gestern gab es eine Solilkundgebung von Studis, an der sich 250 Menschen beteiligen, an der heutigen Antira-Demo nahmen kurzfristig 700-800 Menschen teil, selbst zum Schluss waren es noch mehr als 300. Vereinzelt solidarisieren sich auch Promis und politische Gruppen.

Leider geht auch die Repression weiter. Gestern wurden Menschen, die in Traiskirchen gegen einen FPÖ-Besuch im Lager demonstrierten, gefilzt. Schwerwiegender ist aber die behördliche Repression. 20-30 Aylwerber_innen, die sich am Samstag am March beteiligten, wurden nun in andere Quartiere weitab von Wien verlegt. Auch die außertourlichen Anwesenheitskontrollen gibt es weiterhin.

 

Zum Schluss noch Links:

Blog / Twitter des Refugee-Camps

Das Parlament hört nicht zu! (Bericht von der heutigen Demo)

Bericht vom Montag

Radiosendung mit Live-Schaltung vom Camp

Bericht Refugee-March + O-Töne Camp

 

 

 

 

Zeige Kommentare: ausgeklappt | moderiert

 

 

via Angst essen Seele auf! | linksunten.indymedia.org.

Geplanter Protestmarsch Richtung Wien von Schutzsuchenden des Flüchtlingslagers Traiskirchen wird durch einen entsetzliche Staatsaktt wohl verhindert werde

Ein geplanter Protestmarsch morgen in Richtung Wien von Schutzsuchenden des Flüchtlingslagers Traiskirchen wird durch einen entsetzliche Staatsaktt wohl verhindert werden (Einschüchterung inklusive)! (A)

via No Border. No Nation. Stop Deportation.

Der Staat weiß wie man Druck ausübt:

Eine spontane Überprüfung des Flüchtlingslagers Traiskirchen für morgen früh um 8:30 Uhr wurde angekündigt. Dass bedeutet alle Asylwerberinnen müssen zu diesem Zeitpunkt anwesend sein und können so schwer an dem Protestmarsch nach Wien teilnehmen.

Repression á la Carte…

via No Border. No Nation. Stop Deportation..

The Yes Men Are Revolting by The Yes Men — Kickstarter

Truth commandos deliver hilariously awkward hijinks exposing injustice and challenging everyone to join the revolution.

The Yes Men Are Revolting is a funny, action-packed adventure. With the environment on the brink of collapse, we ask a pressing question: at a time when corporate forces have bought and sold democracy, how can we effect real change? Our answer: get every viewer involved in the struggle.

read and watch via The Yes Men Are Revolting by The Yes Men — Kickstarter.

 

Tausende Polizisten protestieren in Madrid gegen Gehaltskürzungen <<March-Anzeiger

Rund 5000 Polizisten aus ganz Spanien haben am Samstag in der Hauptstadt Madrid gegen die Sparmassnahmen ihrer Regierung demonstriert.

weiter lesen via March-Anzeiger.

Keine Rettung sondern längste Räumung aller zeiten « Hambacher Forst

 

in Allgemein

 

Zum aktuellen Ticker geht es hier.

 

Heute 15 Uhr Wiederbesetzung – Treffpunkt : Bahnhof Buir.

Auch am vierten Tag der Räumung geht es weiterhin um den Tunnel, in dem noch immer ein Braunkohlegegner ausharrt. Inzwischen ist dies die längste Räumung dieser Art aller Zeiten auf dem Fleckchen Erde den sie Deutschland nennen. Die Räumung kann noch einige Zeit dauern. Zuvor wurden Aktivist_innen aus den Bäumen und aus Beton-Lock-ons geholt. Die Aktivist_innen nehmen diese Strapazen auf sich um die Rodung des Waldes zu verhindern – oder sie zumindest herauszuzögern – und um Öffentlichkeit zu erzeugen um im nächsten Jahr genug Aktive zu sein um den nächsten Rodungsabschnitt komplett zu verhindern. Hier geht es aber nicht nur um einen tausend Jahre alten Wald, sonden auch um ein Wirtschafts- und ein Herrschaftssystem, die für diese Zerstörung stehen, wie dieser Polizeieinsatz deutlich macht.

via Keine Rettung sondern längste Räumung aller zeiten « Hambacher Forst.

Wir Besetzen wieder – Resquatting | Stoppt RWE

Heute um 15 Uhr sind alle Leute die mit uns Wiederbesetzen wollen, eingeladen sich am Bahnhof Buir zu treffen.

Die Besetzung geht weiter!

Bringt Spaten mit 🙂

Presse Willkommen.

via Wir Besetzen wieder – Resquatting | Stoppt RWE.

%d bloggers like this: