Archive for demonstration

Frankfurt: Schwerverletzte bei Blockupy-Demonstration – Inland – FAZ

01.06.2013 · Bei der Frankfurter Blockupy-Demonstration ist die Polizei am Samstag hart vorgegangen. Mehrere hundert Menschen wurden eingekesselt, es gab Schwerverletzte.

Von Katharina Iskandar

viaFrankfurt: Schwerverletzte bei Blockupy-Demonstration – Inland – FAZ.

25 MEI MARCHEREN WIJ NAAR WAGENINGEN !!!

Nederland geeft gehoor aan de globale oproep te demonstreren tegen Monsanto .Op 25 mei verzamelen wij bij de WUR, vertellen een verhaal over de corrupte rol van deze in o.a. het neonics onderzoek en ventileren onze vrees dat de deur steeds verder wordt opengezet voor Monsanto.
Hierna volgt een tocht door Wageningen (winkelcentrum ..flyers)naar de vestiging van Monsanto Wageningen.
Hier gaan we nog een ludieke actie houden.

Het grootste bedrijf ter wereld en toch heeft het merendeel van de bevolking er nog nooit van gehoord.

Zo machtig dat het belangrijkste deel van de Obama-administration bestaat uit zijn vertegenwoordigers . Wie is dat bedrijf, wat doet het en hoe heeft het zo’n grote macht kunnen vergaren?

Monsanto startte in 1901 met de productie van een kunstmatige zoetstof (sacharine) voor Coca Cola. Hierna maakte Monsanto ook andere producten voor zowel de farmaceutische en voedselindustrie zoals cafeïne en aspirine.

Tijdens WO II gingen Monsanto en de regering samenwerken wat uiteindelijk leidde tot de productie van de eerste atoombom. Monsanto heeft ook het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ geproduceerd wat als chemisch wapen werd ingezet tijdens de Viëtnam-oorlog. Er werd 27 miljoen liter van gebruikt met ruim vijf miljoen doden en talloze zieken als gevolg. Tot op de dag van vandaag zijn vele gebieden nog zwaar verontreinigd en worden er misvormde baby’s geboren.

PCB’s (sterk kankerverwekkend met negatieve invloeden op de voortplanting, immuunsysteem en embryonale ontwikkeling) en dioxine zijn slechts enkele van de uiterst giftige stoffen die dit bedrijf ook nog op zijn naam heeft staan. Er bestaan talloze gevallen waarbij deze stoffen gewoon in de samenleving werden gedumpt terwijl het bedrijf de schadelijke effecten op de gezondheid kende en het verborgen hield voor de bevolking. Zo werden bijvoorbeeld in Anniston (Alabama) duizenden kilo’s PCB’s gedumpt gedurende veertig jaar! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sterftecijfer er extreem hoog ligt en de kerkhoven vol liggen met mensen die gestorven zijn aan de nadelen van de vervuiling.

Tegenwoordig is Monsanto de wereldleider in de genetische modificatie van zaden. Met andere woorden heeft het een dikke vinger in de pap met betrekking tot het voedsel wat wij consumeren. Volgens Monsanto wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat de consumptie van ggo’s (genetisch gemanipuleerde organismen) veilig is voor de menselijke consumptie. Veilig voor hun profijt, of veilig voor onze gezondheid? Want het verleden heeft al duidelijk aangetoond dat winst, en niet het welzijn van de bevolking als uitgangspunt wordt genomen.

Laten we beginnen met Roundup, het herbicide (onkruidverdelger) wat over de hele wereld gebruikt wordt. Roundup heeft de eigenschap dat het ALLE plantenleven vernietigt, BEHALVE Roundup resistente gewassen. Deze gewassen worden op zo’n manier gemanipuleerd dat ze het product in zich dragen en er dus niet door geveld kunnen worden. Zo moet de boer minder spuiten, maakt meer winst en hebben wij minder vergif op ons voedsel. Althans, dat is wat Monsanto beweert.

In het begin kan het inderdaad misschien zo zijn, maar daar komt al heel snel verandering in. Na een tijd gaat het onkruid zich op natuurlijke wijze aanpassen aan het herbicide waardoor de boer meer moet gaan beginnen spuiten. Op het einde gaat de boer meer uitgeven dan ooit aan herbiciden en wordt hij wanhopig waardoor hij verplicht wordt om de nieuwe generatie gemodificeerde zaden van Monsanto te kopen. Deze nieuwe generatie moet dan weer minder bespoten worden en kan het hetzelfde liedje weer van vooraf aan beginnen.

Oh ja, dan ben ik nog vergeten te zeggen dat de samenstelling van Roundup werd gebaseerd op die van ‘Agent Orange’ (chemisch wapen Viëtnam). Het zal wellicht toeval zijn dat de symptomen van de mensen blootgesteld aan ‘Agent Orange’ van dezelfde aard zijn als die van de meest voorkomende aandoeningen in onze huidige samenleving.

Je zou zeggen dat de boer dan maar geen zaad moet kopen van Monsanto, maar die ballon gaat niet op! Normaal gezien houdt de boer een deel van zijn oogst als zaad voor de zaai van het jaar daarop, maar de zaden van Monsanto zijn steriel! Dat wil zeggen dat ze niet voor nakomelingen kunnen zorgen en de boer dus zaden MOET kopen. Uiteraard zijn deze ook niet bepaald goedkoop.

Ook biologische boeren worden gedwongen om over te stappen op ggo’s. Door kruisbestuiving raken hun akkers besmet door de pollen van de ggo’s van andere akkers uit de omgeving. Het jaar daarop produceren hun zaden dus ook ggo’s en staan de biologische boeren er dus machteloos bij.

Nu neemt de ‘genenpolitie’ het over. Dat zijn onderzoekers van Monsanto die ZONDER toestemming op akkers van boeren de gewassen gaan controleren op genetische manipulatie. De biologische boer die totaal ongewild en meestal ook nog eens onwetend ‘betrapt’ wordt op bezit van ggo’s zonder toestemming van Monsanto, wordt verplicht een boete te betalen of heel zijn akker laten platbranden. Het is het bedrijf immers gelukt om een patent te krijgen op deze zaden en iedereen die zonder toestemming in het bezit ervan is, moet zich verantwoorden. Een patent op levende organismen, zo ver reikt de macht van deze multinational.

Je kunt je natuurlijk inbeelden hoeveel boeren bankroet gaan terwijl de winst van Monsanto blijft toenemen. In India is de situatie zo ernstig dat er ieder half uur een boer zich berooft van het leven omdat hij totaal geen zicht meer heeft op een degelijke toekomst. Het gaat daar immers heel anders toe dan hier; gewassen kweken zijn voor het grootste deel van de bevolking de enigste manier van inkomsten. Maak de zaden en toebehoren duur en je ruïneert heel wat levens.

Monsanto maakt het boeren ook vrijwel onmogelijk om biologisch zaaigoed te verkrijgen door de ‘gewone’ zaadproducenten op te kopen. In Amerika is het zelfs zo ver gekomen dat men de biologische boeren tegenwerkt om hun eigen zaad te verzamelen. Dat gebeurt doordat de regering belachelijke regels en voorwaarden oplegt voor de teelt van biologisch gewassen waardoor deze boeren wel ggo’s MOETEN kweken. Hoe dat gebeurt? Functionarissen van de regeringen worden omgekocht door Monsanto door hun hopen smeergeld aan te bieden of ze een hoge positie in het bedrijf verzekeren met een belachelijk hoog loon na hun termijn in de politiek. Zo worden bijvoorbeeld in het ministerie van landbouw wetten goedgekeurd in het voordeel van Monsanto of zal de voedselveiligheid een product veilig stellen voor de menselijke consumptie terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.

Ook hoge piefen van Monsanto streven voor een positie in de politiek, maar natuurlijk alleen voor plaatsen die het bedrijf wat kan opleveren. Veel geld voor de verkiezingcampagnes en insiders maken het dan ook niet moeilijk om verkozen te worden. Nadat onze Monsanto- politieker enkele wetten heeft doorgekregen in het voordeel van Monsanto, keert hij gewoon terug naar zijn oude functie in het bedrijf. Dit fenomeen noemt men de ‘draaideurpolitiek.

En hoe zit het dan met de studies die beweren dat ggo’s veilig zijn? Twee maal raden wie dat hoofdzakelijk financiert? Resultaten van experimenten worden ook vervalst, weggemoffeld of men voert ze niet deskundig uit. Zo herinner ik mij een studie waarbij een ggo werd goedgekeurd door de voedselveiligheid, nadat slechts enkele laboratoriummuizen gedurende twee maanden dat gewas te eten kregen. Na twee maanden kwam men dus tot de conclusie dat er totaal geen gevaar was voor de volksgezondheid. Natuurlijk waren die muizen nog gezond, het was pas na een jaar dat ze hun kankergezwellen zouden rondslepen in hun kooi. Gezwellen die groter waren dan de muizen zelf!

Veel ggo’s zien er dan ook misvormd uit, bij maïs zie je bijvoorbeeld dikwijls meerdere kolven in een enkele bladoksel terwijl dat maar één hoort te zijn. De planten groeien krom en vertonen vele soorten kankers. Vele Insecten sterven bij het eten van ggo’s; nooit verwonderd waarom de bijen verdwijnen? En de effecten bij de mens? Die zijn hetzelfde zoals bij de planten en dieren, bij ons duurt het gewoon langer voordat de gevolgen zichtbaar zijn.

Naast de herbiciden worden ook nog eens insecticiden gespoten op een akker. Maar wacht eens, dat hoeft niet meer met de Bt-gewassen van Monsanto! Deze gewassen zijn op dusdanige wijze gemanipuleerd zodat ze hun eigen insecticide aanmaken. Vierentwintig op vierentwintig, zeven op zeven scheiden de planten een insectengif af. Deze gifbommen komen uiteindelijk gewild of ongewild op ons bord.

Bij ons in Europa mogen de ggo’s er niet in, maar is dat ook werkelijk zo? Wie van ons kan aan zijn voedsel zien of er op microscopisch niveau mee geknoeid is? Daarbij is het ook een feit dat het in Europa wel toegelaten wordt om het vee te voederen met ggo’s. Veel dieren worden ziek en dus ook de biefstuk die op ons bord komt. En dan heb ik nog niets eens gepraat over de hormonen die de dieren ingespoten krijgen door Monsanto. Zo heb je bijvoorbeeld Posilac waarmee de melkkoeien worden behandeld zodat ze meer melk zouden produceren. Ik dacht dat we nu al een overschot hadden aan boter, melk en kaas?

Eerder vermeldde ik al dat Monsanto een patent heeft op ggo’s en hoe ‘gezonde’ planten worden geïnfecteerd door kruisbestuiving. Doordat gewassen na een tijd allemaal geïnfecteerd zullen geraken en dus genetisch gemanipuleerd, wil het zeggen dat Monsanto de eigenaar ervan wordt. We leggen dus de globale voedselproductie in de handen van één multinational. Voedsel staat gelijk aan macht en wanneer je de touwtjes in handen hebt kun je de wereld sturen naar je persoonlijk beeld.

Monsanto heeft iets in de natuur losgelaten wat straks niet meer valt tegen te houden. Hoe kun je er voor zorgen dat een pollenkorrel van een ggo op de stamper van een ‘gezond’ gewas valt? Wanneer de mensen niet meer langs de gevolgen heen kunnen kijken, zullen ze smeken voor biologische gewassen. Door de toenemende vraag en schaarste zullen de prijzen explosief toenemen, in het geval er nog biologische gewassen zijn.

Maar geen nood, de ‘originele’ zaden van alle planten op de wereld worden bewaard in de streng bewaakte Svalbard Seed Vault met het oog op toekomstige catastrofes. Het zal je dan ook niet verwonderen dat Monsanto en de Rockefeller Foundation de grootste investeerders zijn. Zij weten al te goed dat in tijden van chaos voedsel en geneesmiddelen de enigste vorm van betaling zullen zijn.

Er bestaat tegenwoordig heel wat informatie op het web over de wanpraktijken van Monsanto, doe de moeite om je te informeren want het gaat tenslotte over je eigen gezondheid en van degenen die je dierbaar zijn. Je moet niet naar mij luisteren, mij niet op mijn woord geloven, maar onderzoek het zelf en je zult zien dat mijn waarheid ook de jouwe zal worden…

Auteur: Michael
Bron: EarthWatcher

The Fight For Our Food!!

On May 25, activists around the world will unite to March Against Monsanto.

Why do we march?

The world according to Monsanto(dutch Subtitles)
http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY

Research studies have shown that Monsanto’s genetically-modified foods can lead to serious health conditions such as the development of cancer tumors, infertility and birth defects.

In the United States, the FDA, the agency tasked with ensuring food safety for the population, is steered by ex-Monsanto executives, and we feel that’s a questionable conflict of interests and explains the lack of government-lead research on the long-term effects of GMO products.

Recently, the U.S. Congress and president collectively passed the nicknamed “Monsanto Protection Act” that, among other things, bans courts from halting the sale of Monsanto’s genetically-modified seeds.

For too long, Monsanto has been the benefactor of corporate subsidies and political favoritism. Organic and small farmers suffer losses while Monsanto continues to forge its monopoly over the world’s food supply, including exclusive patenting rights over seeds and genetic makeup.

Monsanto’s GMO seeds are harmful to the environment; for example, scientists have indicated they have caused colony collapse among the world’s bee population.

What are solutions we advocate?

Labeling of GMOs so that consumers can make informed decisions.

Repealing relevant provisions of the US’s “Monsanto Protection Act.”

Calling for further scientific research on the health effects of GMOs.

Holding Monsanto-supporting politicians accountable through direct communication, grassroots journalism, social media, etc.

Continuing to inform the public about Monsanto’s secrets.

We will not stand for cronyism. We will not stand for poison. That’s why we March Against Monsanto.

Join us!

Om al je vrienden in 1 keer uit te nodigen:
-Klik op vrienden uitnodigen en scrol dan helemaal naar beneden zodat al je vrienden geladen worden.
-kopieer de volgende regel naar de adresbalk van je browser:
javascript: var x=document.getElementsByTagName(‘input’);for(var i=0;i<x.length;i++) {if (x[i].type == ‘checkbox’) {x[i].click();}};
druk nog _NIET_ op enter!
Ga nu naar het begin van de adresbalk en type daar vooraan javascript:
-Druk nu op enter, even wachten, pizza!

via 25 MEI MARCHEREN WIJ NAAR WAGENINGEN !!!.

Einschüchterungsversuche gegen Studenten in Ungarn: 300 besetzten Brücke

Der Demonstrationszug marschierte, völlig unnötigerweise eingerahmt von einem Polizeikordon, von der Petöfi zur Freiheitsbrücke, wo man durch “kollektives Schnürsenkelbinden im Zeitlupentempo” eine Blockade veranstaltete, ohne eine solche zu deklarieren, da die Polizei die nicht genehmigte Aktion andernfalls zur gewaltsamen Räumung provoziert hätte.

weiter lesen via Einschüchterungsversuche gegen Studenten in Ungarn: 300 besetzten Brücke.

FMA – Hintergrundinformation | GEA

»Der FMA [der FinanzMarktAufsicht] ist be­kannt, dass der ›GEA Spar­verein‹ Gelder von Kunden entgegengenommen hat und dafür Zinsen an die Kunden bezahlt wurden bzw. werden. Überdies ist der FMA bekannt, dass für die Finanzierung einer Solar­anlage ebenso Kundengelder entgegengenommen wurden. Wer Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berech­ti­gung betreibt … ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen.«

via FMA – Hintergrundinformation | GEA.

Tausende Polizisten protestieren in Madrid gegen Gehaltskürzungen <<March-Anzeiger

Rund 5000 Polizisten aus ganz Spanien haben am Samstag in der Hauptstadt Madrid gegen die Sparmassnahmen ihrer Regierung demonstriert.

weiter lesen via March-Anzeiger.

#N14 Roma, Bologna, Torino, Milano <<Facebook

Sono in corso in tantissime piazze d’ Italia manifestazioni contro tagli alla scuola, precarietà e le leggi d’austerity che continuano a soffocare il popolo italiano nella stretta di Usurai europei.

Giovani d’Italia! Sappiamo che state protestando a Napoli, Pisa, Venezia, Torino, Roma, Milano, Brescia e Firenze!

Mandateci foto, video, commenti su cosa sta accadendo nelle varie piazze.

Siamo con voi e tra di voi! Sosteniamo la lotta per i nostri diritti come Uomini!

Lo staff

via Facebook.

N14 – European Strike Wien

Mittwoch

14-NOVEMBER-2012
16:00

Wien

Österreichische Nationalbank (Otto-Wagner-Platz 3)

AUFRUF ZUR PROTESTKUNDGEBUNG AM 14. NOVEMBER

via Facebook -> https://www.facebook.com/events/195500207251950/

Am 14. November finden in Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, Belgien, Zypern u.a. europäischen Ländern Proteste und Streiks gegen die Sparpakete der Regierungen und der Troika statt. Der Europäische Gewerkschaftsbund hat zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen.

Griechenland ist seit 2010 das Land in Europa, an dessen Beispiel man studieren kann, mit welchen Methoden das Kapital seine Profite und seine Herrschaft verteidigt: Lohnabbau, Massenentlassu

ngen, Verlängerung der (Lebens)arbeitszeit, die völlige Zerrüttung des Gesundheitswesens.Während die griechischen UnternehmerInnen jahrzehntelang beharrlich Steuern hinterzogen, Kredite aufgenommen und internationales Finanzkapital ins Land geholt haben und, von der Krise unbeeindruckt, weiter in Saus und Braus leben können, explodieren Obdachlosigkeit, Hunger und Krankheiten. Die Selbstmordrate ist dramatisch gestiegen.

Auf Sozialabbau und Ausplünderung haben die griechischen ArbeiterInnen, die Jugend und andere werktätige Schichten mit Demonstrationen, Streiks, Fabriksbesetzungen, reagiert. Mit unerhörter Brutalität gehen reguläre und Spezialpolizeitruppen gegen die sozialen Proteste vor, oft Hand in Hand mit faschistischen Mörderbanden.

In Zeiten der Krise fallen rassistische Hetzte und Sündenbock-Theorien, der Rechten auf fruchtbaren Boden. Faschistische Banden in Griechenland wachsen und werden aggressiver. Täglich gibt es teilweise tödliche Angriffe auf MigrantInnen und AktivistInnen der ArbeiterInnenbewegung.

Europaweit gehen die KapitalistInnen, die supranationalen (Wirtschafts-)Organisationen (IWF, EK, EZB) und ihre Regierungen mit den gleichen Mitteln gegen die sozialen Errungenschaften der arbeitenden Menschen vor – nur das Tempo und die Brutalität variieren auf Grund der unterschiedlichen ökonomischen Entwicklung in den einzelnen Ländern. Das europäische Parlament wirkt machtlos und die Demokratie in Europa erstarrt. Wie die Hinaufsetzung des Pensionsalters in Österreich, die Sparpolitik im Ausbildungs- und Gesundheitswesen und die Angriffe auf die Kollektivvertragspolitik beweisen, bildet auch Österreich keine Ausnahme.

Wir rufen daher dazu auf, am 14. November auch in Österreich ein Zeichen der Solidarität mit den griechischen Werktätigen zu setzen.

• Wir fordern den ÖGB auf, seiner Verantwortung nachzukommen und praktische Solidarität mit den griechischen ArbeiterInnen zu üben – durch Informationen zur Krise in Griechenland in den Betrieben, der Gewerkschaftspresse, im Internet und bei Veranstaltungen!

• Für die Organisierung von Spendensammlungen – Geld, medizinisches Material, sonstige Sachspenden – zur Linderung der Not unserer griechischen Klassenschwestern und -brüder

• Protestieren wir gegen die Unterstützung der österreichischen KapitalistInnen und ihrer Interessensvertretung in der Regierung für die Ausplünderungspolitik und den sozialen Kahlschlag durch die „Troika“!

• In Griechenland, in Südeuropa und in Österreich: Die herrschende Klasse soll für ihre Krise selber zahlen!

• Schluss mit den Lügen über die „faulen Griechen, Spanier, Portugiesen“ –

HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT DER ARBEITERINNEN!

Dieser Aufruf wird unterstützt von:

Der Funke

SJ 2 und 9

Arbeiter*innenstandpunkt

Revolution

Gruppe Klassenkampf

Ar.Ka

RSO

GRA

via N14 – European Strike Wien.

Demonstration ǀ Drohendes Filmverbot erschüttert Spanien — der Freitag

Demonstration Spaniens Regierung will Demonstranten verbieten, Übergriffe von Polizisten zu dokumentieren und ins Netz zu stellen.

via Demonstration ǀ Drohendes Filmverbot erschüttert Spanien — der Freitag.

Amnesty fordert Massnahmen gegen Polizeigewalt – International – Tagesschau – Schweizer Fernsehen

WOW Amnesty kommt auch schon drauf…^^ Naja mal sehen ob sie nur heiße Luft reden oder sich zur Abwechslung mal wirklich sinnbringend für was einsetzen….

Egal ob Griechenland oder Spanien, in jüngster Zeit gehen immer wieder Bilder um die Welt, wie Polizisten mit aller Härte gegen Demonstranten zu Werke gehen. Zuweilen zu hart, findet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und fordert deshalb klarere Richtlinien für deren Einsätze.

via Amnesty fordert Massnahmen gegen Polizeigewalt – International – Tagesschau – Schweizer Fernsehen.

Police protection or citizen censorship? Spain to ban photos and videos of cops — RT

Spain’s government is drafting a law that bans the photographing and filming of members of the police. The Interior Ministry assures they are not cracking down on freedom of expression, but protecting the lives of law enforcement officers.

read more via Police protection or citizen censorship? Spain to ban photos and videos of cops — RT.

Gleichzeitiger Generalstreik in Spanien und Portugal | Telepolis

Erstmals wird am 14. November die gesamte Iberische Halbinsel bestreikt, während es überall in Europa zu massiven Protesten kommt

via Gleichzeitiger Generalstreik in Spanien und Portugal | Telepolis.

Wir sind alle Kult-ur-heberInnen! | subtext.at

Am Mittwoch, den 17.10.12., fanden gleich zwei Demos bezüglich der Festplattenabgabe in Wien statt. Zu Mittag demonstrierten Kunstschaffende, darunter auch viele nennenswerte Künstlerinnen und Künstler des Landes, für eine Abgabe auf alle Speichermedien. Abends veranstalteten GegnerInnen der Festplattenabgabe eine Gegendemo.

„Wer Kunst will soll für sie bezahlen“

So, und ähnlich stand es auf zahlreichen Transparenten und Plakaten geschrieben. Seit den siebziger Jahren gibt es die sogenannte Leerkassenttenabgabe. Wann immer man eine leere Kassette kaufte, auf der man dann Musik illegal speichern konnte, musste man auch einen Betrag dafür zahlen, um die Verletzung des Urheberrechtes auszugleichen. Heutzutage werden nur noch wenig (leere) Kassetten oder CDs gekauft, das Urheberrecht jedoch weiter verletzt, so die Kunstschaffenden. Viele speichern illegal Musik, Filme, Fotos, Literatur oder Bilder auf ihren Elektronikgeräten. Deshalb fordern die KünstlerInnen eine Ausweitung der Abgabe auf Festplatten. Dies würde alle modernen Geräte wie Laptop, Computer, Handy oder USB Stick betreffen.

Rund 200 DemonstrantInnen sind der Aufforderung von 27 Kunstverbänden gefolgt, und haben vergangen Mittwoch vor der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer demonstriert. Da beide Kammern wenig von der Idee der Kunstschaffenden halten, sagen sie klar „Nein“ zu der Forderung der KünstlerInnen. Mit eigenen T-Shirts („Musik ist geil, aber nicht gratis“) und Transparenten wie „Raubkopierer sind Kulturterroristen“ versuchten die KünstlerInnen ihre Forderungen deutlich zu machen. Es wird auch über eine mögliche Unterwanderung der Demo von GegendemonstrantInnen diskutiert.

Die KünstlerInnen kamen nicht ohne „Gastgeschenke“ zu Arbeiter- und Wirtschaftskammer. Vor der AK wurde eine riesige „Feste Platte“ abgeladen, und soll einerseits die Festplatten symbolisieren, andererseits einen möglichen Verhandlungstisch. Noch während der Demonstration forderte die Arbeiterkammer die Künstler auf, das „Kunstwerk“ zu entfernen. Vor der WKO wurde etlicher Elektronikmüll abgeladen. Was der „Spaß“ den Veranstalter gekostet haben mag? Der finanzielle Aufwand, um LKW mit Kran, Anhänger, und Vorderkipper zu mieten, ist nicht bekannt.

„Kultur neu denken statt alte Modelle aufwärmen“

Die Gegendemonstration, die von der Initiative für Netzfreiheit veranstaltet wurde, fand nur wenige Stunden später statt. Der Demonstrationszug begann bei der Zentrale von AKM und AustroMechana und endete vor dem Justizministerium. Die stärkste Forderung der Demonstranten war, dass das Modell einer Abgabe auf Speichermedien aus dem letzten Jahrhundert stammt. Heutzutage müsse das Urheberrecht neu diskutiert werden, da jede und jeder UrheberIn sein kann. Durch das Internet werden Inhalte sehr schnell verbreitet, gleichzeitig wurde es leichter, eigene Fotos oder Musik, zu veröffentlichen.

Die Urheberrechtsdebatte geht also weit über die Grenzen von der, von KünstlerInnen geforderten, Festplattenabgabe hinaus. Andere Vorschläge – wie der mittlerweile verworfene Plan ACTA einzuführen – beschäftigen sich stark mit dem Urheberrecht. Dabei werden meist jedoch nur die Interessen der Verwertungsgesellschaften, und mächtiger Lobbys berücksichtigt, nicht aber von UrheberInnen jedweder Art.

Foto: Daniel Hrncir

Die GegendemonstrantInnen hinterfragen außerdem, wie viel Geld von der Festplattenabgabe wirklich den (unbekannten) Künstlern zukommen würde, da die Geldflüsse sehr undurchschaubar sind. Die Seite der GegnerInnen der Festplattenabgabe wurde in der Großmedienlandschaft in Österreich sehr wenig dargestellt. Oftmals wurde nur von der Seite der KünstlerInnen berichtet. Bei medial-öffentlichen Diskussionen werden meist nur Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer als Gegenstimme dargestellt.

Wie es mit der Festplattenabgabe weitergeht, ist noch nicht geklärt. Die Meinung der BürgerInnen dürfte jedoch klar gegen eine solche Abgabe stehen, so lassen zumindest zahlreiche Foreneinträge bei den Onlineplattformen großer, österreichischer Tageszeitungen vermuten.

Artikelfoto: Musikergilde

via Wir sind alle Kult-ur-heberInnen! | subtext.at.

 

Creative Commons Lizenzvertragsofern nicht anders angegeben:

Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Österreich Lizenz.

Piraten nehmen an europaweiter Protestaktion #OpIndect teil | Piratenpartei Wien

EU-Forschungsprojekt bedroht Bürgerrechte – Facebook-, SMS- und Telefonverhalten soll analysiert werden

Wien, 12. Oktober 2012. Am Samstag, den 20. Oktober 2012, demonstrieren erneut tausende Menschen in Europa gegen das EU-Forschungsprojekt INDECT. In Wien nehmen die Piraten und weitere Organisationen mit einem Sternmarsch teil.

„INDECT ist ein Überwachungsprojekt. Es stellt uns alle unter Generalverdacht. Die Frage ist: Warum fördert die EU ein Projekt, dass all unsere Gewohnheiten analysieren soll?“, erläutert Tommi Enenkel, Landesvorstand der Piraten in Wien. Bereits über 10 Millionen Euro unserer Steuergelder wurden in INDECT investiert. Nach dem Stopp von ACTA wollen Bürgerrechtler und Piraten nun auch INDECT zu Fall bringen.

„Mit INDECT werden Facebook- und Telefongespräche überwacht und mit Videoüberwachung und anderen Daten zusammengeführt. Das ist, als würde mir ein Polizist beim Internetsurfen über die Schulter schauen“, so Enenkel.

INDECT ist seit Jahren umstritten, sogar innerhalb der EU-Institutionen. In einem Bericht vom April 2011 warnt das Europäische Parlament vor möglichen Eingriffen in die Grundrechte von EU-Bürgern. Ohne eine eingehende Untersuchung in Bezug auf die Grundrechte sollte INDECT keine weitere Finanzierung erhalten, so das Europäische Parlament.

„INDECT wird uns als eine weitere Maßnahme präsentiert, unser subjektives Sicherheitsgefühl zu stärken – dass dabei elementare Grundrechte beschnitten werden und es zu einer pauschalen Vorverurteilung der gesamten EU-Bevölkerung kommt, wird dabei offenbar in Kauf genommen. Dies geht weit über den Bereich des Internets hinaus“, so Alexander Kühne, ebenfalls Mitglied des Wiener Vorstands.

Die Piraten setzen sich für freie Meinungsäußerung ein. Bürgerrechte sind für uns unantastbar. Diese werden bedroht, wenn Projekte wie die Vorratsdatenspeicherung, ACTA, CETA, INDECT und ELGA die Bürger Stück für Stück mehr einschüchtern. Der Wiener Landesvorstand dazu: „Natürlich ist es wichtig, die Polizei mit neuester Technologie auszurüsten. Dies muss jedoch gerade in Bereichen, in denen komplexe ethische und moralische Fragestellungen und Grundrechte tangiert werden, genau durchdacht sein. So etwas darf nicht in irgendwelchen Hinterzimmern stattfinden. Die Öffentlichkeit muss an diesem Prozess teilhaben, denn es geht um die Rechte jeder und jedes Einzelnen.“

Links:

via Piraten nehmen an europaweiter Protestaktion #OpIndect teil | Piratenpartei Wien.

CC-BY-SA 3.0 Piratenpartei Wien

10. – 12. Oktober 2012: Demonstration und Dauerkundgebung somalischer Flüchtlinge in Wien <<no-racism.net

AB SOFORT UND BIS FREITAG 15:00

PARLAMENT WIEN

Dublin II- Abschiebung, fehlende Flüchtlings- anerkennung, willkürliche Asylentscheide, soziale Ausgrenzung – Flüchtlinge wollen 2 Tage und Nächte vor Parlament protestieren.

In Reaktion auf ihre prekäre Lebenssituation haben sich somalische Flüchtlinge in Österreich zusammengeschlossen, um gemeinsam für ihre Rechte zu protestieren.

Sie planen für Mittwoch, 10. Oktober, ab 13 Uhr, einen Demonstrationszug vom Bundesasylamt (Landstraßer Hauptstraße 171, 3. Bezirk) zum östereichischen Parlament.

Dort wollen sie anschließend 2 Tage und Nächte, bis Freitag, 12. Oktober, 15 Uhr, bleiben und ihren Forderungen Gehör verschaffen.

Unterstützt wird der Flüchtlingsprotest von den antirassistischen Basisinitiativen “1. März transnationaler MigrantInnenstreik”, “Afrique Europe Interact”, “Familien und FreundInnen gegen Abschiebung” und “Plattform Bleiberecht Innsbruck”, sowie von SOS Mitmensch und Asyl in Not.

Vorbeikommen und Tee oder warme Suppe mitbringen, solidarisieren und unterstützen. Der Flüchtlings-Dauerprotest vor dem Parlament hat begonnen.

Vorbeikommen und Tee oder warme Suppe mitbringen, solidarisieren und unterstützen. Der Flüchtlings-Dauerprotest vor dem Parlament hat begonnen.

via no-racism.net: 10. – 12. Oktober 2012: Demonstration und Dauerkundgebung somalischer Flüchtlinge in Wien.

Spanish 25S democracy activists to Occupy Congress today | Independent Australia

osted by in Democracy, International on 25 September, 2012 2:33 pm / no comments

 

 

Keep your eyes on Spain over the next 24 hours, says democracy activist Carl Scrase, as tens of thousands of people try to reclaim Spanish democracy.

 

 

Keep your eyes on Spain over the next 24 hours. Tens of thousands of people will try and reclaim the Spanish congress in Madrid. They are following Iceland’s lead and starting a peaceful revolution for real democracy. I have translated some of their primary intentions into English, to assist the global conversation that new social movements such as ‘Occupy’ and ‘Real Democracy Now’ are working towards.

 

The manifesto for the #25s gives the reasons why they will be surrounding the congress. The movement claims the people of Spain consider themselves “victims of a large scale scam” perpetrated by “economical powers, who are using the crisis as an excuse to socialise the private debt under the code of ‘austerity measures’. They claim these measures will undermine the quality of life and democratic processes afforded to the average person in Spain.

 

They want to follow Iceland’s lead and see

 

“…justice in the tribunals against bankers, politicians and businessmen who are guilty of the current situation.”

 

They are sick of their human rights being undermined by a government enforcing unfair repression against peaceful protestors, but not taking any action against the greedy people who put them in this situation through high-risk financial speculation for short-term profit.

 

They

 

“…believe that the problem is of such a big size and the roots so profound that any solution will not be founded in reforms based in the actual political system.”

 

They want to see the entire government resign, just like it did in Iceland.

 

They want to co-create a new Constitution

 

“…in a transparent and democratic way”.

 

They want to do this with the

 

“participation of the whole community… in such a way that the result will be their own.”

 

The world will be watching to see if Spain will follow Iceland’s lead. The Spanish movement has been very supportive of ‘Occupy’, and are trying to spread the ‘Real Democracy Movement’ globally. They are aware that this is a global conversation that needs to be addressed the world over.

 

I agree. We need real democracy the world over.

 

The next global day of action is on the 13th of October. It will be interesting to see how the world unites under the banner of #globalNOISE.

 

These are exciting times indeed; politics is getting a bit more real. I will write an update after we see how the #25s protests play out.

 

Follow the hashtag #25s on Twitter for updates throughout the day.

 

There are a couple of our English speaking people on the ground who will be Tweeting from:

 

 

And we will be relaying Tweets from:

 

 

(Carl “Synchronicity” Scrase is Melbourne based artist, writer and activist. He is an active member of both the worldwide Occupy and Real Democracy movements and is one of the key organisers for the upcoming #globalNOISE ‘pots and pans’ revolution.)

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Australia License

via Spanish 25S democracy activists to Occupy Congress today | Independent Australia.

Unter Selbstkontrolle – Die Polizei kontrolliert sich nun selbst › Technik und Politik

Österreich ist anders, in Österreich wird einem anders. Nachdem sich die Selbstkontrolle bereits im Korruptions Untersuchungsausschuss bewährt hat weitet man diese nun auch auf die Polizei aus. Was so harmlos klingt und den Eindruck vermittelt, ja wer soll das denn besser können als die Polizei, ist in der Realität ein Schritt, der nicht nur dem Rechtsstaat schadet, sondern vor allem dem Bürger. Als wäre es nicht schon schlimm genug das sich unsere Politiker selbst kontrollieren durften und dabei kläglich versagten wird die sogenannte “Selbstkontrolle”, in Wirklichkeit nicht mehr als ein Schutzschirm, nun auf die Polizei ausgeweitet.

Dank der am 1. September in Kraft getretenen Polizeireform haben sich unsere Ordnungshüter bessere Strukturen verpasst gleichzeitig aber den Rechtsschutz von Bürgern gegen Demonstrationsverbote und weitere demokratiepolitische Entscheidungen ausgehungert und in die Hände der Landespolizeidirektionen gelegt. Die Zulassung einer Demonstration wird nun von der .LPD entschieden und wird diese nicht gestattet, kann man sich auch nur dort darüber beschweren. Ein Trost das dieses Recht in Bregenz, Leoben, Schwechat, Steyr, Villach, Wiener Neustadt und Wels nicht gilt ist es nicht denn die großen Städte wie Wien und Graz, wo weit mehr Demonstrationen stattfinden, sind in Zukunft unter der “Selbstkontrolle” der .LPD.

Das Versammlungsrecht ist aber nicht das Einzige, das nun in die Entscheidungsgewalt der Polizei übergeben wurde. Albert Steinhauser von den Grünen auf derStandard dazu: “Die Sache betrifft zum Beispiel auch Bescheide über die Zurückweisung von Akteneinsicht nach Observationen, wegen erkennungsdienstlicher Behandlung sowie fremdenpolizeiliche Entscheidungen”. Unser Innenministerium dagegen versteht die ganze Aufregung nicht, denn es ist laut einer Sprecherin auf derStandard doch so das: “Über Berufungen entscheidet innerhalb der Landespolizeikommandos eine andere Stelle. Erste Instanz: die Abteilung. Zweite Instanz: die Büroleitung”.

Im Klartext läuft die Sache wie folgt ab: Wenn ein Kollege aus der dafür zuständigen Abteilung bei einer Beschwerde oder einem Einwand dagegen entscheidet, geht der Akt an seinen Kollegen in der Büroabteilung, in der in zweiter Instanz erneut entschieden wird. Den Rest dürft Ihr euch selbst ausmalen. Vielleicht sollten wir ja eine generelle Selbstkontrolle für alle einführen denn, wenn sich schon unsere Politiker an jener selbst bedienen dürfen und unsere Ordnungshüter auch, wieso weiten wir diese dann nicht einfach auch auf die Bürger und die Wirtschaft aus?

Wie gesagt: Österreich ist anders, in Österreich wird einem anders.

Quellen: derStandard.at, Beitragsfoto (c) _dChris

via Unter Selbstkontrolle – Die Polizei kontrolliert sich nun selbst › Technik und Politik.

Global TrapWire, INDECT protest planned Saturday, October 20 | ZDNet

Summary: A Google map is being circulated online to rally a global protest on Saturday, October 20 against surveillance systems TrapWire and INDECT.

via Global TrapWire, INDECT protest planned Saturday, October 20 | ZDNet.

Piratenpad: INDECT demotag-2012-10-20

Piratenpad: demotag-2012-10-20.

“Demonstration “FIGHT REPRESSION – keine Kriminalisierung von politischen Widerstand” 27.7., 18Uhr, Schottentor/Wien /// Nächster Prozesstermin gegen J.A.I.B. am 27.7., 9.00Uhr Raum 303, Landesgericht Wien”

Published on July 21, 2012 in Uncategorized. 0 Comments

Demonstration “FIGHT REPRESSION

– keine Kriminalisierung von politischen Widerstand”


27.7., 18Uhr

Schottentor/Wien

 

Nächster Prozesstermin gegen J.A.I.B. am 27.7., 9.00Uhr Raum 303, Landesgericht Wien

Der Staat ist die kriminelle Organisation!

Vier Monate nach Beginn des Gerichtsverfahrens steht nun der zweite Prozesstag an. Wenn mensch den Ankündigungen des Richters Glauben schenken will, wird vorerst keiner der von der Verteidigung beantragten ermittelnden Beamten geladen.
Es bleibt offen, ob das Gericht den Beamten ähnlich peinliche Aussagen wie beim Prozess in Wiener Neustadt ersparen will oder ob es einfach darum geht, Ermittlungsmethoden geheim zu halten. Klar ist hingegen wieder einmal, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung munter nach §278 (sog. “Anti-Terror und Mafiaparagraph”) in Szenen hineinermitteln darf, ohne sich um irgendeine Art Rechtfertigung gegenüber dem “Rechtsstaat” sorgen zu müssen.
Nicht einmal, wenn es der Paragraph trotz seiner peinlichen Bemühungen gar nicht in die Anklage schafft.

Angeklagt sind J.A.I.B. wegen einer Brandstiftung im Eingangsbereich des AMS Redergasse in der Nacht von 27. auf 28. Juni 2010.
Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurden von den staatlichen Repressionsorganen auch andere Menschen aus unterschiedlichen Kontexten telefonüberwacht und im Akt als Beschuldigte geführt, ohne dass ihnen, ausser ihrer politischen Aktivitäten – wie auch den vier Angeklagten – bis heute irgendetwas strafbares nachgewiesen werden konnte.
Zudem wurde antirassistischer Aktivismus und Kritik an der Abschiebepolitik des Staates vom LVT zum Anlass genommen, die Angeklagten als Terrorist_innen einzustufen.
Beim ersten Prozesstermin am 13. März haben viele Menschen die Betroffenen durch Soli-Aktionen und ihre Anwesenheit vor und im Gerichtssaal unterstützt. Diese Unterstützung war und ist sehr wichtig und wird auch weiterhin benötigt!

Eine andere Geschichte österreichischer Repressionspolitik ist seit wenigen Tagen um ein Kapitel reicher:
Staatsanwalt Handler hat gegen die umfassenden Freisprüche im Wr. Neustädter Prozess gegen 13 Tierrechtsaktivist_innen zum Teil Berufung eingelegt.
Möglicherweise kommt es dadurch zu weiteren Prozessen gegen fünf der Aktivist_innen u.a. wegen (versuchter) schwerer Nötigung und Tierquälerei(!).
Mehr Infos dazu gibt´s auf: http://antirep2008.org .
Wir sind solidarisch mit den Betroffenen, wünschen ihnen viel Kraft und fordern die sofortige Einstellung der Verfahren!

Außerdem findet am selben Tag, Freitag dem 27. Juli 2012 um 9:30 im Bezirksgericht Innere Stadt Wien, 1030
Marxergasse 1a, Saal 223 die zweite Gerichtsverhandlung gegen den Anti­faschisten
Ot. statt, der an den Protesten gegen den WKR-Burschenschafter­ball am 27. Jänner 2012 teilgenommen hat.
Ot. wurde von den Bullen vermöbelt, und im Gegenzug wegen „versuchte Körperverletzung“ und „tät­lichen Angriff
auf einen Beamten“ vor Gericht gestellt.
Alles andere als ein Freispruch wäre eine “rechtsstaatliches Skandal”!
Mehr Infos dazu gibt’s auf: http://www.labournetaustria.at/aktion269.htm .

Das der “Rechts-Staat” ordentlicher funktioniert, darauf ist nicht zu verlassen – vielmehr sind genau solche Repressionsfälle demokratiepolitisch wichtig um staatskritisches Engagement im Keim zum Ersticken zu bringen, deswegen lasst uns nicht beten, sondern schreien und handeln!

 

Um dieser ganzen staatlichen (Justiz-)Repression etwas entgegenzusetzen rufen wir zu selbstorganisierten Aktionen,
sowie am Abend des 27. ab 18Uhr Schottentor/Wien,
zu einer Demonstration mit dem Motto


“FIGHT REPRESSION – keine Kriminalisierung von politischen Widerstand” auf.

 via http://fightrepression2010.lnxnt.org/?p=424

Großdemonstrationen in Spanien – ZDF heute journal – ZDFmediathek – ZDF Mediathek

In Spanien treiben die Kürzungen der Regierung von Ministerpräsident Rajoy die Menschen seit Tagen in über 70 Städten auf die Straßen. Sie protestieren gegen Lohn- und andere Kürzungen.

WATCH via Großdemonstrationen in Spanien – ZDF heute journal – ZDFmediathek – ZDF Mediathek.

Die Angst einer weiteren Atomkatastrophe treibt 170’000 Japaner auf die Strasse – International – Tagesschau – Schweizer Fernsehen

Montag, 16. Juli 2012, 15:42 Uhr, Aktualisiert 20:45 Uhr

In Tokio haben erneut 170’000 Menschen gegen die Atomenergie protestiert. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor der Wiederinbetriebnahme von Reaktoren in dem erdbebengeplagten Land.

via Die Angst einer weiteren Atomkatastrophe treibt 170’000 Japaner auf die Strasse – International – Tagesschau – Schweizer Fernsehen.

Demonstration gegen INDECT in München am 28.07.2012

Samstag,

28.07.2012

15:00 bis 18:00 Uhr

Odeonsplatz in
München
Am 28.07.2012 finden in ganz Europa Proteste gegen INDECT und damit gegen den totalen Überwachungsstaat statt.
Auch in München wird an diesem Tag ein solcher Protest stattfinden.
(!!! BITTE FREUNDE EINLADEN!!!)

Was ist INDECT eigentlich?

INDECT ist das umfassendste Überwachungsprogramm, das je erforscht werden sollte. Es umfasst nicht nur das Internet. Auch Menschen auf der Straße werden INDECT nicht entgehen. INDECT wird wissen, wo wir sind, was wir tun, weshalb wir es tun und wird versuchen zu erahnen, was wir demnächts tun werden. INDECT wird wissen, wo wir arbeiten, mit wem wir telefonieren oder chatten.
Ein allumfassender Bevölkerungsscanner.

“INDECT ist […], eines von der Europäischen Union im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms finanzierten Vorhabens im Bereich der intelligenten Sicherheitssysteme.
Ziel des Projektes ist es, durch den Einsatz von Videoüberwachung, Drohnen etc automatisch strafrechtlich relevante Bedrohungen und Taten zu erkennen.

Erreicht werden soll dies durch die Bündelung und automatische Auswertung der Videoströme verschiedener Überwachungskameras, um eine präventive Polizeiarbeit zu ermöglichen. Primäre Zielgruppen sind Homeland Security Services (Dt. wörtlich Dienste für Innere Sicherheit, sinngemäß Sicherheitsbehörden), Polizeibehörden und Gemeinden.”

Alle erschreckenden Details zu Indect:

http://bit.ly/N9GT0b

https://viennanonymous.wordpress.com/was-ist-indect/

ACTA hat gezeigt das Demonstrationen doch Erfolg haben wenn die Massen sich auch beteiligen.

Lasst uns bis zum 28sten eine Menschenmasse mobilisieren und unseren Protest Ausdruck verleihen das die Menschen erfahren was auf sie zurollt.

(Quelle: Text www.facebook.com/event.php?eid=198191943642016)

STOPP INDECT – FEUER UND FLAMME! <<Köln

Samstag,

28. Juli 2012
18:00

Köln, Aachener Weiher

am europaweiten Protest-Tag gegen #INDECT und damit gegen den totalen Überwachungsstaat!
(!!! BITTE FREUNDE EINLADEN!!!)

INDECT ist ein System, das alle Telefondaten, biometrischen Daten, Email-Verkehr, öffentlichen Kameras usw. zusammenfasst. Es liest auch alle von uns gemachten Einträge überall im Netz und sozialen Netzwerken mit. Ein Computerprogramm “berechnet” z.B. anhand einer Kameraufnahme, ob wir uns “unnormal verhalten” und schickt daraufhin eine Drohne los!
Ein solches Verhalten kann z.B. sein, wenn man nach 22.00 Uhr noch im Stadtpark “herumlungert”….

In dieses EU Programm sind tatsächlich bereits etliche Millionen Euro geflossen.

Info Videos:(WDR- Westpol)

(Panorama)

Infoseiten:
http://indect.pwnysec.eu/ger.php
http://www.stopp-indect.info/?lang=de
http://titanpad.com/OpINDECTinternational
http://openpetition.de/petition/online/stopp-indect-schluss-mit-dem-europaeischen-ueberwachungswahn
http://gegen-indect.24.eu/
https://www.facebook.com/events/380724975312538/
http://de.wikipedia.org/wiki/INDECT

http://www.stopp-indect.info/

Contact those organisations, which work for data and privacy protection in your country so they can support the protests!!!

Invite all ur Friends! Spread everywhere where you can do! Make INDECT Public and the European-wide Protest Day against INDECT on 28/07/2012!

We do not fight for slavery, we fight for liberty In the name of democracy, Let us all unite!

via https://www.facebook.com/events/440081902698937/

Polizei will Dauercamper nicht länger als Demonstranten dulden

Düsseldorf (dpa) – Die Düsseldorfer Polizei will Dauercamping nicht länger als Demonstrationsform dulden. Das haben nun Flüchtlingsinitiativen zu spüren bekommen, die vier Wochen lang auf der Rheinuferpromenade eine Mahnwache errichten wollten. Aus Sicherheitsgründen wurde die Mahnwache verlegt, und ein möbliertes Camp wurde den Demonstranten untersagt.

«Mahnwache kommt von Wachen und nicht von Schlafen», sagte Polizeipräsident Herbert Schenkelberg am Dienstag in Düsseldorf. Er untersagte den Demonstranten, Schlafstätten zu errichten und will notfalls bis vor das Oberverwaltungsgericht in Münster ziehen.

via http://www.wz-newsline.de/mobile/lokales/duesseldorf/polizei-will-dauercamper-nicht-laenger-als-demonstranten-dulden-1.1038400

Da sich unsere Medien wie zu erwarten ziemlich bedeckt halten über die blutigen Proteste von Spanien hier ein paar Sachen von ausländischen Medien: <<Blockupy Frankfurt

Da sich unsere Medien wie zu erwarten ziemlich bedeckt halten über die blutigen Proteste von Spanien hier ein paar Sachen von ausländischen Medien:
http://www.rt.com/news/fires-bullets-protesting-miners-939/
http://storify.com/PressFuture/demonstration-in-madrid-ends-in-widespread-police
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=http%3A%2F%2Fecodiario.eleconomista.es%2Fpolitica%2Fnoticias%2F4112413%2F07%2F12%2FTodos-los-videos-de-los-incidentes-tras-la-marcha-negra-en-Madrid.html
http://fotograccion.org/wp/2012/07/fotos-mani-hay-que-pararles-los-pies-en-apoyo-a-los-mineros-y-posterior-carga-policial/
http://www.youtube.com/watch?v=L7jS7Tm5H-E
http://www.youtube.com/watch?v=WlGPoJ7XnPE
http://www.youtube.com/watch?v=mJ6jLGl5hbs
http://www.youtube.com/watch?v=R0jZ5MNBlsg
http://www.youtube.com/watch?v=lW3Wy4-Qxtc

via Blockupy Frankfurt.

Liste von Demos und Paperstorms. #INDECT 28-JUL-2012

Liste von Demos und Paperstorms.

European-wide Protest Day against #INDECT on 28/07/2012
https://www.facebook.com/events/380724975312538/

Demos…

Deutschland:
München
http://www.facebook.com/events/198191943642016/
http://action-freedom.de/
Dortmund
https://www.facebook.com/events/134403493365437/

Frankreich:
Paris (https://www.facebook.com/events/333950773341158/)
Lille (https://www.facebook.com/events/406638399373479/)
Bordeaux (https://www.facebook.com/events/263985197041098)
Brest (https://www.facebook.com/events/381107745275687/)
Caen (https://www.facebook.com/events/247345452046354/)
Lyon (https://www.facebook.com/events/206207962838778)
Marseille (https://www.facebook.com/events/179573218840014/)
Montpellier (https://www.facebook.com/events/377956238937598)
Nantes (https://www.facebook.com/events/291383664302154/)
Nice (https://www.facebook.com/events/463382560338663)
Strasbourg (https://www.facebook.com/events/305013899595403/)
Toulouse (https://www.facebook.com/events/263985197041098)

Paperstorms:
07. Juli – Frankfurt am Main: http://www.facebook.com/events/323378677747755/
21. Juli – Werningerode: http://www.facebook.com/events/432569276776052/
28. Juli – Graz: http://www.facebook.com/events/330548177030663
28. Juli – Wien: http://www.facebook.com/events/431277870226209/
28. Juli – Salzburg: http://www.facebook.com/events/384270801636836/
28. Juli – Klagenfurth: http://piratepad.net/OpINDECTkaernten

weitere Aktionen:
14. Juli – Freiburg: Grillen gegen INDECT
http://www.facebook.com/events/385785674814004/

“Global Peace” – Friedensdemonstration 15. September 2012 – Berlin

“Global Peace” – Friedensdemonstration
Öffentliche Veranstaltung · Von Friedvoller Aufstand

Samstag, 15. September 2012
16:00

Berlin

Uhrzeit: Beginn ca. 16.00 Uhr–> Auftaktkundgebung mit Redebeiträgen und Live-Musik auf dem Alexanderplatz bis ca. 17.00 Uhr, danach Demozug mit Ziel Brandenbruger Tor/Reichstag bis ca. 18.30 Uhr (Route noch nicht festgelegt) –> Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen und Live-Musik, Bildung einer (noch nicht festgelegten) Lichtformation gegen Ende (eventuell ab 19.30Uhr möglich), im Anschluss: Ausklang des Tages mit “Rockupy”

(Uhrzeiteiten sind erstmal grob festgelegt, und müssen je nach zu erwartender Teilnehmerzahl und möglicher Demoroute eventuell angepasst werden)
Weitere Informationen folgen!

Bisherige Bündnispartner:
– Echte Demokratie Jetzt
– occupy
– acampada berlin/Alex11
– Friedvoller Aufstand (Initiator und Ansprechpartner)
– Umbrella Peace Art – Berlin

Aufruf zur „Global Peace“ – Friedensdemonstration am 15.09.2012 in Berlin

Vielleicht fragen sie sich, warum vorwiegend occupy- und Echte Demokratie Jetzt- Aktivisten zu einer Friedensdemonstration aufrufen, waren diese bisher doch hauptsächlich durch Besetzungen und Kritik am Geld- und Wirtschaftssystem aufgefallen.
Die Forderungen nach „echter“ Demokratie (Basisdemokratie) und einer Reform des Finanz- und Wirtschaftssystems stehen jedoch in direktem Zusammenhang zu Kriegen und (gewaltsamen) Aufständen. Völker wollen sich in der Regel nicht bekriegen, es sind Regierungen die Kriege führen. Wir gehen davon aus, dass wir eine friedlichere Welt vorfänden, wenn die Bürger über Krieg oder Frieden mitentscheiden dürften.

Unser Finanz- und Wirtschaftssytem ist unserer Ansicht nach ein wesentlicher Faktor beim Aufbau von Konfliktpotential, da es dazu führt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht und Schulden und Guthaben in regelmäßigen Abständen explodieren. Das letzte Mal als dies in Europa geschah endete dies mit der Radikalisierung der Bevölkerung, und der Suche nach Sündenböcken, was bekanntermaßen im 2. Weltkrieg gipfelte, mit all seinen verheerenden Folgen. Zur Zeit sehen wir wieder vergleichbare Zustände auf uns zu kommen, was wir nur gemeinsam und entschieden verhindern können, indem wir ECHTE Lösungen der Finanzkrise fordern, welche uns von Politikern und Lobbyisten vorenthalten werden, oder als nicht realistisch umsetzbar abgetan werden. Mit der Fortführung dieser Krisenpolitik sehen wir den Frieden in Europa und der ganzen Welt massiv gefährdet. Das ist was realistisch ist, und radikalere Lösungen der Krise, wie zum Beispiel einen weltweiten Schuldenschnitt zu einer NOTwendigen und vernünftigen Lösung macht. Wählen wir jetzt die vernünftigere Lösung, sonst wird uns unsere Unvernunft in der ein oder anderen Form erheblichen Schaden zufügen.

Zudem wollen wir uns aus aktuellem Anlass mit den Menschen in Syrien solidarisch zeigen, und unsere Regierungen dazu auffordern, alle diplomatisch möglichen Wege zu nutzen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern.
Auch im Hinblick auf einen drohenden Krieg mit dem Iran, der schon beschlossene Sache zu sein scheint, wollen wir unserer Auffassung Nachdruck verleihen, dass Angriffs- bzw. Präventivkriege NIEMALS als eine angemessene Lösung betrachtet werden dürfen, sondern als das was es ist, ein Akt der Verachtung und Auslöschung von Leben.

Neben einem klaren NEIN zu Krieg, und dem Bekenntnis zum Frieden, Respekt und Verständigung zwischen den Völkern der Erde, möchten wir auch weitere Themen aufgreifen, die in diesem Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel die Ächtung des Einsatzes von Uranmunition, und der Einsatz grausamer völkerrechtswidriger Waffen.

Um positive Signale zu setzen, möchten wir ab Einbruch der Dämmerung eine Friedensbotschaft mittels einer Lichtformation in die Welt tragen. Des Weiteren wollen wir Bemühungen anderer Gruppen unterstützen, wie zum Beispiel die „Iran Loves Israel“-Aktion, welche zu einem Friedensbündnis unter den Völkern beitragen soll. Wenn WIR, die Völker uns gegenseitig den Frieden erklären, dann können die Regierungen uns nicht mehr für ihre Interessen gegenseitig ausspielen und mißbrauchen.

Symbolhaft erklären wir hiermit allen Völkern der Erde den Frieden, und hoffen, dass es uns andere Völker gleichtun.
Besonders wir, als in Deutschland lebende Menschen, sehen hierfür eine besondere Verantwortung und Verpflichtung.
Nehmen Sie diese Worte ernst, und handeln sie jetzt gemeinsam mit uns, bevor es zu unabsehbaren Folgen der oben genannten Probleme kommt!

Über eine Beteiligung und Unterstützung weiterer Initiativen würden wir uns sehr freuen!

( Zum besseren Verstännis der Zusammenhänge von Finanzkrisen und Kriegen empfehlen wir folgenden Artikel http://derstandard.at/1332323771502/Margrit-Kennedy-Geldsystem-fuehrt-zu-Krieg-Crash-oder-Revolution )

**** Wien AKTION Treffpunkt Westbahnhof *** 28-07-2012 #OpINDECT Paperstorm #INDECT

Öffentliche Veranstaltung · Von Anonymous Wien

Samstag, 28. Juli 2012

14:00

Christian-Broda Platz/Hofer

VIA https://www.facebook.com/events/431277870226209/

Am 28.7. findet ein Europaweiter Protesttag gegen INDECT statt! Deshalb wird in Wien und einigen anderen Städten ein Paperstorm stattfinden.
Piratepad zu OpINDECT: http://piratepad.net/OpINDECT
Treffpunkt für Wien: 14:00 am .Christian-Broda Platz/Hofer (http://bit.ly/KBTztF)
http://piratepad.net/OpINDECTvienna

Andere Paperstorms in Österreich:
Salzburg: http://www.facebook.com/events/384270801636836/
Graz: http://www.facebook.com/events/330548177030663/

nochrichten.net » Abseits der Regenbogenparade: Katholische Fundamentalist_innen unterliegen in „Schlacht gegen Sittenverfall“ küssenden Streiter_innen gegen Homophobie.

CC 3.0 BY-NC-SA

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

Veröffentlicht von am 23.14 über So., 17. Juni 2012  

Tausende Menschen beteiligten sich auch heuer wieder an der bereits siebzehnten Regenbogenparade.

Dieses Jahr gab es auch – vermutlich erstmals – eine Gegendemonstration katholischer Fundamentalist_innen, die unter anderem von der Christen-Partei-Abspaltung „Christen-Allianz“ und der „Österreichischen Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum – TFP“ bzw. ihrer Proponent_innen unterstützt wurde. So galt etwa Christen-Allianz-Gründer Alfons Adam als Mitorganisator. Andere Teilnehmende waren manchen Beobachter_innen als Kämpfer_innen gegen Frauenrechte bekannt, wie Aktivist_innen von Babycaust und Vaterrechtsinitiativen. Aufrufe zu Protest und Gebet gegen die Regenbogenparade fanden sich auch auf der Facebook-Pinwand der Jes, geschrieben von Michael Koder, der als Veranstaltungsleiter fungierte. Von ihm stammte auch ein Aufruf auf der Site von gloria.tv, in dem zu lesen war: „Wenn uns unsere Kinder einst fragen werden, wo wir denn gewesen sind, als der Sittenverfall in einer zunehmend kinderfeindlicheren Kultur in vollem Gange war, werden wir antworten, dass wir an vorderster Front im Schlachtgetümmel waren.“

Zum prophezeiten Schlachtgetümmel kam es aber nicht, sondern schlimmer: zu Ausbrüchen unsittlicher Liebe. Kaum wollten die katholischen Fundamentalist_innen am Stock-im-Eisenplatz unweit des Stephansdoms mit ihrer Kundgebung anfangen, begannen unzählige Menschen rund um sie, sich gegenseitig zu küssen, und das überwiegend „gleichgeschlechtlich“. Botschaften und Gebete, die über eine Laustprecheranlage verbreitet werden sollten, gingen in Rufen gegen Homophobie, Sambaklängen und Pfiffen unter.
Und nachdem Koder im Aufruf noch die drohende Verführung von Kindern durch Gesänge wie „Eure Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle queer“ beklagte, bekam er und seine rund vierzig Mitkämpfer_innen auch dieses Gstanzerl zu hören.

Zum Kiss-in gegen Homophobie hatte das „Linke Hochschulnetz“ aufgerufen, zu einer Kundgebung „gegen homophobe Christenfundis“ die Initiative „gottlos.at“ zusammen mit der „TU*Basis“.

Küssende und tanzende Menschen zogen um die für das sittliche Fundament ihres Vaterlandes streitenden Märtyrer_innen herum, mitunter auch mal quer durch ihre Gruppe durch. Polizist_innen standen erst irgendwie mittendrin, bildeten dann eine Sperrkette, konnten sich aber nicht wirklich durchsetzen, oder versuchten dies auch nicht wirklich engagiert. Rasch war die sittliche Trotzburg wieder von sexuell Ausschweifenden umgeben. Und obendrein mischten sich auch immer mehr begeisterte Tourist_innen mit den Demonstrant_innen aller Richtungen.

Ein antihomophober Demonstrant wurde einer Identitätsfeststellung unterzogen, nachdem ein Plakat der Katholik_innen zerrissen worden sein soll. Anzeige gebe es aber nur, wenn die Katholik_innen diese erstatten, sei ihm von der Polizei versichert worden, so der Beamtshandelte.

Nach zirka einer halben Stunde wurde zur Oper losgezogen: Voran fuhren und gingen vierzig katholische Fundamentalist_innen, zweihundert weitere Menschen folgten ihnen an ihren Forderungen und Gebeten lauthals Kritik übend. An einer Fahrbahnverängung versuchte die Polizei die Teilnehmer_innen an dem ungleichen Umzug zu trennen. Über parallele Gassen ausweichend, fanden aber dennoch bei der Oper wieder alle zusammen.

Neben der Oper, am Herbert-von-Karajan-Platz, bot sich bald das gleiche Bild wie am Stock-im-Eisen-Platz: Streithafte Christ_innen umgeben von Gegendemonstrant_innen und dazwischen die eine oder andere Reihe Polizist_innen.

Um Viertel Sechs – vielleicht, weil damit zu rechnen war, dass bald die Regenbogenparade auf der Ringstraße vorbeiziehen wird – verstärkte die Polizei ihre Bemühungen, die Veranstaltungen zu trennen. WEGA kam zu Hilfe und drängte die Antichrist_innen weg. Auch Polizeihunde wurden eingesetzt, wenn auch an der Leine gehalten. Die Polizei beruhigte sich erst wieder, als ein Abstand von zirka zwanzig Metern zwischen den Kundgebungen hergestellt war.

Weiter wurden Parolen gerufen und gesungen: „Eure Kinder werden so wie wir …“. Ein Polizeihund bellte im Takt dazu.

Um 18 Uhr packten die Christ_innen zusammen, gingen und fuhren weg, zumindest scheinbar. Als kurz darauf die Regenbogenparade zur Oper kam, sei ihr von einer Gruppe betender Christ_innen kurz der Weg versperrt worden, berichtete die Hosi Wien.

Die Kritiker_innen des christlichen Fundamentalismus schlossen sich, zumindest großteils, der Regenbogenparade an, die heuer erstmals ganz um den Ring herum führte, vom Rathausplatz zum Rathausplatz – wie schon letztes Jahr allerdings nicht „andersrum“, sondern in Einbahn-Richtung. Verkehrsmäßig andersrum waren lediglich zumindest zur Hälfte die Wiener Linien unterwegs, die mit zwei mit Regenbogen geschmückten Arbeitsfahrzeugen auf beiden Gleisen die Parade begleiteten.

Den Abschluss bildete die Pride Show am Rathausplatz, bei der bis in die Nacht gefeiert wurde.

Dass die Regenbogenparaden-Website während der Parade nicht erreichbar war, sei laut Hosi Wien übrigens nicht an einem Hacker_innenangriff gelegen, sondern vielmehr an zu vielen interessierten Zugriffen, die der Server nicht mehr verkraftet habe.

Warum von den vielen überwiegend kommerziellen Werbungen, die die Pride-Show-Bühne umrahmten, just eines der wenigen politischen Unterstützer_innenbanner überklebt wurde, erscheint ein wenig fragwürdig. Bei der Forderung nach Solidarität mit verfolgten Lesben und Schwulen im Iran prangte das Logo der Initiative „Stop the Bomb“, von dem zuerst “the Bomb” und während der Schlussveranstaltung dann auch noch “Stop” mit schwarzem Klebeband überdeckt wurde. Die Veranstalter_innen der Pride-Show (die nicht mit jenen der Parade ident sind) erklärten das auf Anfrage so:
„In der Nacht hat von Fr auf Sa – da wurden die Banner bei der Bühne aufgehängt – gab es etliche mündliche und schriftliche Beschwerden, dass der Stop-The-Bomb-Verein eine undifferenzierte und einseitige Politik vertritt. Daraufhin wurde das Wort ‚Bomb‘ abgeklebt. Ein Gespräch mit dem Verein sollte stattfinden, um zu einer Lösung zu gelangen, leider war es aus Zeitgründen und aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich, dem nachzukommen – dafür entschuldigt sich der CSD-Vienna-Verein. Als eine Vertreterin vom Stop The Bomb das abgeklebte Wort ‚Bomb‘ sah, verlangte sie die völlige Abklebung des gesamten Logos.“
Stop the Bomb bat unterdessen um eine ausführlichere Stellungnahme gefordert. Selten haben sie ein so unprofessionelles, unsolidarisches und intransparentes Verhalten erlebt wie bei diesem Umgang mit dem Stop-the-Bomb-Banner an der Hauptbühne, erklärte Simone Dinah Hartmann für Stop The Bomb.


>>Radio-Orange-Beitrag

via nochrichten.net » Abseits der Regenbogenparade: Katholische Fundamentalist_innen unterliegen in „Schlacht gegen Sittenverfall“ küssenden Streiter_innen gegen Homophobie..

First impressions #ACTA demo #wien 9-jun-2012 #CC license: free for all do what ever you want! incl. #NACKT A

you are free to share! NO copyrights reserved

Creative Commons License:

feel free for all do what ever you want!

CC license: free for all do what ever you want!

Daniel Hrncir’s Fotos HIER

Demos/Veranstaltungen – Keine NPD Demo vor dem Reichstag!

Titel:
Keine NPD Demo vor dem Reichstag!
Wann:
08.06.2012 
Wo:
Berlin – Berlin
Kategorie:
Antifa

Beschreibung

Für den 8. Juni 2012 ruft die NPD Berlin zu einer Protestaktion vor dem Reichstag um 15 Uhr auf. 
Thema soll sein „Ja zum Grundgesetz heißt Nein zum ESM ‒ Ja zu Republik und souveränen 
Staaten in Europa. Nein zur Finanzdiktatur“. Quelle ist die Berliner NPD Seite.

Wir haben noch keine Infos über Gegenaktionen! Deswegen haltet euch auf den berliner 
Antifaseiten auf dem Laufenden:
www.antifa.de
stressfaktor.squat.net

uvm 🙂

via Demos/Veranstaltungen – Keine NPD Demo vor dem Reichstag!.

Presseerklärung “Freunde des Grundgesetzes” zur Anti-ESM-Demo in Berlin

Hallo, in Berlin findet am Freitag, 8. Juni 2012, eine Demonstration gegen den ESM der in meinem WordPress-Blog schon erwähnten “Zivilen Koalition” statt. Veröffentlicht wurde diese Presseerklärung in der Veranstaltung zur Anti-ESM-Demo, nachdem gestern ein Link zur Unterstützung und Teilnahme der NPD in der Veranstaltung geteilt und ziemlich schnell wieder gelöscht wurde. Zur Dokumentation veröffentliche ich den Link hier: http://www.npd-berlin.de/?p=915

In der – angekündigten – Presseerklärung wird der Aufruf der NPD weder erwähnt noch sich davon distanziert …

weiter lesen hier (inkl Presseaussendung, um die es geht, zur ansicht):via Presseerklärung “Freunde des Grundgesetzes” zur Anti-ESM-Demo in Berlin.

Demos, Paperstorms und Aktionen gegen ACTA/IPRED/INDECT

on Stop ACTA/IPRED²/INDECT 2012, Mittwoch, 4. April 2012 um 11:37 ·

via https://www.facebook.com/notes/stop-actaipred%C2%B2indect-2012/demos-paperstorms-und-aktionen-gegen-actaipredindect/380138992020557

Demos:

 

09. Juni – interntionaler Aktionstag gegen ACTA

 

Deutschland

Aalen: http://www.facebook.com/events/305424416193542/

Augsburg: http://www.facebook.com/events/281720248590985/

Aurich: http://www.facebook.com/events/324147434306294/

Bamberg: http://www.facebook.com/events/397546930263421/

Berlin: http://www.facebook.com/events/340510369343382/

Braunschweig: http://www.facebook.com//events/386590281376625/

Bremen: http://www.facebook.com/events/160436474079372/

Bremerhaven: https://www.facebook.com/events/391877097518611/

Chemnitz: http://www.facebook.com/events/272498769514652/

Dresden: http://www.facebook.com/events/308783169202728/

Erfurt: http://www.facebook.com/events/359539964106891/

Frankfurth am Main: http://www.facebook.com/events/327290553991037/

Freiburg: http://www.facebook.com/events/307836522628491/

Greifswald: http://www.facebook.com/events/298711180215681/

Hamburg: http://www.facebook.com/events/303080613108510/

Hannover: http://www.facebook.com/events/198462903596953/

Heidelberg: http://www.facebook.com/events/428656647154044/

Karlsruhe: http://www.facebook.com/events/358368484213266/

Kempten: http://www.facebook.com/events/313924878677911/

Köln: http://www.facebook.com/events/424001114281963/

Leer: http://www.facebook.com/events/368187899897870/

Mannheim: http://www.facebook.com/events/384790301571563/

München: http://www.facebook.com/events/391136554260971/

Neubrandenburg: http://www.facebook.com/events/198906830212224/

Nürnberg: http://www.facebook.com/events/385802698119427/

Oldenburg: http://www.facebook.com/events/462547793759404/

Ravensburg: http://www.facebook.com/events/376297429079200/

Regensburg: http://www.facebook.com/events/420897761264080/

Rostock: http://www.facebook.com/events/123484184453427/

Saarbrücken: http://www.facebook.com/events/407891542584013/

Schwerin: http://www.facebook.com/events/358286144227154/

Stuttgart: http://www.facebook.com/events/409845632379253/

Trier: http://www.facebook.com/events/297447200339078/

Ulm: http://www.facebook.com/events/329440937093634/

Wien: http://www.facebook.com/events/201628973284227/

Würzburg: http://www.facebook.com/events/435211106492512/

Österreich

Wien: http://www.facebook.com/events/201628973284227/

Graz: http://www.facebook.com/events/363145120395508/

Schweiz

Basel:

28. Juni – internationale Demos gegen INDECT

Deutschland

Bremen: http://www.facebook.com/events/441577035854460/

Paperstorms:

Zur Zeit keine Paperstorms verfügbar.

weitere Aktionen:

Zur Zeit keine weiteren Aktionen verfügbar.

via Demos, Paperstorms und Aktionen gegen ACTA/IPRED/INDECT.

Krauss-Maffei Wegmann – Wikipedia

Die Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW) ist ein deutsches Rüstungsunternehmen, das vorrangig militärische Rad- und Kettenfahrzeuge und Pioniergerät entwickelt, produziert und vertreibt und in diesem Produktbereich Marktführer in Europa ist.

Fahrzeuge, die von KMW produziert werden, sind unter anderem der ATF Dingo, Fennek, Mungo, GTK Boxer (in Kooperation mit Rheinmetall), MARS, Panzerhaubitze 2000, Leopard 1, Leopard 2 und der Schützenpanzer Puma (im Joint Venture mit Rheinmetall). Ferner betreut das Konsortium als Wartungspartner und Ersatzteilproduzent alle anderen gepanzerten Waffensysteme des deutschen Heeres, wie den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, Bergepanzer Büffel oder auch den Minenwerfer Skorpion.

Leopard 2A5 von Krauss-Maffei Wegmann

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das Unternehmen Wegmann & Co. wurde 1882 in Kassel als Casseler Waggonfabriken von Wegmann, Harkort & Co. durch Peter Wegmann und Richard Harkort gegründet. 1912 erfolgte die Übernahme durch August Bode und Conrad Köhler. In den 30er Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf Reisezugwagen und militärische Fahrzeuge. Nach der Wiederbewaffnung übernahm das Unternehmen in den 60er Jahren die Entwicklung und den Bau von Turmsystemen für Gerätschaften der neu gegründeten Bundeswehr, darunter auch der Kampfpanzer Leopard 1 und 2.

1838 gründete Joseph Anton von Maffei die erste Münchner Lokomotivfabrik. Diese wurde 1931 von Krauss & Co. übernommen und firmierte ab da unter dem Namen Krauss-Maffei AG. Ähnlich wie Wegmann begann auch Krauss-Maffei in den 30er Jahren mit der Entwicklung militärischer Produkte. Die Serienfertigung des Leopard 1 begann 1963, mit Krauss-Maffei als Generalunternehmer.

Krauss-Maffei Wegmann (KMW) entstand 1999 als Zusammenschluss der Rüstungsaktivitäten von Krauss-Maffei, einer damaligen Tochtergesellschaft der Mannesmann AG, und der Firma Wegmann & Co., welche sich mehrheitlich in Besitz der Familie Bode befand.[2] Seitdem ist die KMW auf dem Gebiet der Kampfpanzer bis hin zu Artillerie oder Flugabwehr einer der führenden Hersteller in Europa. Der Firmensitz ist in München. Tochterunternehmen von KMW sind unter anderem auf dem Gebiet der elektronischen Wehrtechnik tätig.

Dingo 1 (Version ATF2)

Nach der Mannesmann-Übernahme durch Vodafone wurde der Industriebereich von Mannesmann (zusammengefasst unter dem Namen Atecs) an Siemens und Bosch verkauft. Siemens hielt seit dem Jahr 2000 einen 49-%-Anteil an KMW, die restlichen 51 % der Unternehmensanteile waren im Besitz der Wegmann & Co. GmbH, einer Tochtergesellschaft der Wegmann & Co. Unternehmens-Holding KG [3]. Die befindet sich vor allem im Eigentum der Nachkommen des Unternehmers August Bode [4][5].

Ende 2006 (zum 31. Januar 2007) übernahm KMW die Wehrtechnik-Sparte von Blohm + Voss Industries (BVI), die nun unter dem Namen KMW Schweißtechnik GmbH firmiert.

Am 17. Dezember 2010 verkaufte Siemens seinen 49 % Anteil an die Wegmann und Co. Unternehmens-Holding KG, die bereits die Stimmrechtsmehrheit von 51 % besaß.[6]

Eigentümer

Die Eigentümerin der Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW) ist die Familienholding Wegmann & Co. Unternehmens-Holding KG in Kassel. Diese gehört rund 26 stillen Teilhabern. Die Teilhaber sind Angehörige der Familien Bode, von Braunbehrens, von Maydell und Sethe.[7]

Kritik

Blick auf das KMW-Gebäude vom Henschelwerk Rothenditmold (SMK)

Im Juli 2011 geriet das Unternehmen in Folge eines Verkaufs von Leopard 2-Panzern nach Saudi-Arabien verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Fraktionsgeschäftsführer der Grünen, Volker Beck, hatte Strafanzeige gegen den Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann gestellt. Er begründete dies mit dem Vorwurf des illegalen Rüstungsexports. Die Grünen wollen erreichen, dass die Bundesregierung Auskunft über die geplante Lieferung von Leopard-2-Panzern geben muss. Die Regierung verweigert diese Auskünfte mit der Begründung, dass der Bundessicherheitsrat geheim tagt. Experten schätzen den Wert des Geschäfts auf mindestens 1,7 Milliarden Euro. Kritiker sehen die Gefahr, dass der Arabische Frühling blutig niedergeschlagen werden könnte.[8] Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass das arabische Land bereits 44 Panzer gekauft habe. Die Agentur berief sich dabei auf Angaben aus saudi-arabischen Sicherheitskreisen. Insgesamt wolle das Königreich 270 Panzer in der Bundesrepublik erwerben.[9]

Tochterunternehmen

Tochterunternehmen sind:

 • ATM Computer Systeme GmbH
 • GLS Gesellschaft für logistischen Service (GLS ist seit Juni 09 mit KMW verschmolzen)
 • KMW Schweißtechnik GmbH
 • HDVS Hellenic Defense Vehicle Systems
 • Wegmann USA, Inc.
 • DDVS Dutch Defense Vehicle Systems
 • ARTEC GmbH
 • PSM GmbH
 • HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH

Einzelnachweise

 1. a b ftd.de: Krauss-Maffei sucht neue Erlöswege (22. April 2009)
 2. Siemens verkauft Panzersparte noch 2002.
 3. Übersicht der Wegmann-Group: Overview holdings 2007, abgerufen am 20. November 2009
 4. Firmenprofil: Krauss-Maffei Wegmann.
 5. Das Unternehmen KMW.
 6. Krauss-Maffei Wegmann ; Siemens verkauft Anteil an Panzerschmiede. In: Manager Magazin. 17. Dezember 2010.
 7. Der Panzer-Clan von Krauss-Maffei. auf: Capital. 22. Juni 2010.
 8. Grüne zeigen Rüstungskonzern wegen Panzer Deals an. In: Welt Online. 7. Juli 2011.
 9. Rüstungsexport Saudi-Arabien bestätigt Panzergeschäft. auf: ZEIT-Online. 7. Dezember 2011.

Produkte

Weblinks

Koordinaten: 48° 11′ 40,6″ N, 11° 28′ 15,6″ O (Karte)

via Krauss-Maffei Wegmann – Wikipedia.

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.

Mittwoch

06. Juni 2012

Düsseldorf

sVlog

Mittwoch

06. Juni 2012

Düsseldorf

Veröffentlicht am 02.06.2012 von VOVaudio

Nach dem Vorbild der *Blockupy Frankfurt*-Tage (die ja leider durch die Staatsmacht größtenteils verhindert worden), soll der Protest nun in die Landeshauptstadt NRW’s getragen werden. Immerhin ist Düsseldorf der 2.wichtigste Finanz-Standort Deutschlands. Auch so *bekannte & beliebte* Firmen wie Monsanto haben ihren Deutschland-Sitz in Düsseldorf! Also mehr als Grund genug hier auf die Straße zu gehen. Occupy Düsseldorf lädt hiermit alle Aktivisten ein nach Düsseldorf zu kommen und uns beim friedlichen Widerstand zu unterstützen! In dem Video findet ihr einen kleinen Timetable der Aktionen, die innerhalb der Aktionstage geplant sind. Los geht es jeden Tag direkt vom *Occupy Düsseldorf Camp*! Das findet ihr direkt am Martin-Luther-Platz!
Kommt bitte reichlich nach Düsseldorf … laßt uns VIELE sein !!! 🙂

Das Programm (mehr Infos folgen):

Mittwoch 06. Juni 2012

ab 15:00 Uhr Zelte aufbauen
Treffpunkt: Martin Luther Platz

um 19:00 Uhr Plenum

View original post 161 more words

%d bloggers like this: